MESULİYETSİZLİK (TDK)

Sorumsuzluk.

Mesuliyetsizlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi S , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Z , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı M sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUM Nedir?

Sorumluluk: "Başkalarının okuyacağı bir yazıyı yazarken o yazının bize ne türlü bir sorum yüklediğini hiçbir vakit hatırdan çıkarmamalıyız."- O. V. Kanık.

SORUMSUZ Nedir?

Sorumlu olmayan, sorumluluk taşımayan, sorumluluk duygusu bulunmayan, düşünmeden hareket eden (kimse), mesuliyetsiz: "Yer yer kayıtsız, cinsellikten müthiş tat alan, sorumsuz bir adam."- S. İleri.

SORUMSUZLUK Nedir?

Sorumsuz olma durumu veya sorumsuzca davranış, mesuliyetsizlik: "Olur mu, efendim! Bu ne sorumsuzluktur, bu ne hafifliktir böyle?"- Z. Selimoğlu.

E E K L L M S S T U Y Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Mesuliyetsizlik,

12 Harfli Kelimeler

Mesuliyetsiz,

11 Harfli Kelimeler

Eylemsizlik, İstemsizlik, Mesuliyetli, Milliyetsiz, Temelsizlik,

10 Harfli Kelimeler

Eksiltilme, İzletilmek, Meteliksiz, Tesellisiz,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltili, Eskitilme, İkilemsiz, İletilmek, İzletilme, Kelimesiz, Kilitleme, Mesleksiz, Mesuliyet, Meziyetli, Tilmizlik, Yemliksiz, Zilyetlik,

8 Harfli Kelimeler

Eklemsiz, Eksiltme, Eylemlik, Eylemsiz, Eziyetli, İkilemli, İkiletme, İkitelli, İletilme, İlikleme, İlmiksiz, İsmetsiz, İsteksiz, İstemsiz, İyilikle, İzletmek, Kilitsiz, Kimsesiz, Limitsiz, Melezlik, Meyilsiz, Milliyet, Mutezile, Selimlik, Semizlik, Sesletim, Seslilik, Seyislik, Sezilmek, Silisyum, Sistemik, Sistemli, Temelsiz, Temizlik, Tilkimsi, Yemeksiz, Yemlikli, Yetimlik, Yetkisiz, Yezitlik,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklesil, Eksilme, Eksilti, Elemsiz, Elitlik, Eltilik, Emeksiz, Emzikli, Eskimsi, Eskitme, Etkisiz, Eyitmek, Eylemli, Eylemsi, Ezilmek, İkileme, İletmek, İliksiz, İlkesel, İlliyet, İlmikli, İsimlik, İsimsiz, İskelet, İskemle, İslemek, İsmetli, İstekli, İstemek, İstemli, İtilmek, İzlemek, İzletme, Kemiyet, Kesesiz, Kesilme, Kilisli, Kilitli, Killeme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Eliyle, Emekli, Eskime, Etkili, Etkime, Eyitme, Ezilme, Eziyet, İkilem, İkizli, İletim, İletki, İletme, İlikli, İliksi, İlmiye, İsilik, İsimli, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İtilme, İyelik, İyilik, İzleme, Kelime, Keseli, Kestel, Kilise, Kimisi, Lekeli, Leylek, Liseli, Lityum, Melike, Meskut, Meslek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Eksiz, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eskil, Eskiz, Eslek, Esmek, Etlik, Etmek, Etsel, Etsiz, Eylem, Ezmek, İkili, İklim, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, İsmet, İstek, İstem, İstim, İtlik, İtmek, İzlek, İzlem, Kelem, Keles, Kelle, Kelli,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Ezel, Ezik, Ezme, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İsim, İsli, İtki, İtme, Kele,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, İye, İyi, Kel, Kem, Kes, Ket, Kez, Kil, Kim, Kit, Kul, Kum, Kut, Kuz, Ley, Lim, Met, Mey, Mil, Mis, Mit, Mut, Muz, Sek, Sel, Sem, Ses, Set, Sik, Sim, Sis, Sit, Siz,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Et, Ey, İl, İm, İs, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Su, Te, Ti, Tu, Us, Ut, Uz, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.