MESULİYETSİZ (TDK)


1 . Sorumsuz.
2 . Sorumluluk gerektirmeyen: "Mesuliyetsiz bir iş."- .

Mesuliyetsiz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi S , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Z . Başı M sonu Z olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKTİRME Nedir?

Gerektirmek işi, istilzam.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUM Nedir?

Sorumluluk: "Başkalarının okuyacağı bir yazıyı yazarken o yazının bize ne türlü bir sorum yüklediğini hiçbir vakit hatırdan çıkarmamalıyız."- O. V. Kanık.

SORUMLULUK Nedir?

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet: "Babam bütün sorumluluğu üzerine aldı."- M. Yesari.

SORUMSUZ Nedir?

Sorumlu olmayan, sorumluluk taşımayan, sorumluluk duygusu bulunmayan, düşünmeden hareket eden (kimse), mesuliyetsiz: "Yer yer kayıtsız, cinsellikten müthiş tat alan, sorumsuz bir adam."- S. İleri.

E E L M S S T U Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Mesuliyetsiz,

9 Harfli Kelimeler

Mesuliyet, Meziyetli,

8 Harfli Kelimeler

Eylemsiz, Eziyetli, İsmetsiz, İstemsiz, Meyilsiz, Mutezile, Sesletim, Silisyum, Sistemli, Temelsiz,

7 Harfli Kelimeler

Elemsiz, Eylemsi, İsmetli, İstemli, İzletme, Meziyet, Seselim, Sezilme, Sitemli, Tesmiye,

6 Harfli Kelimeler

Eyitme, Ezilme, Eziyet, İletim, İletme, İlmiye, İsleme, İsteme, İtilme, İzleme, Lityum, Milsiz, Seslem, Sezyum, Sistem, Telsiz, Temsil, Temyiz, Teslim, Teslis, Tilmiz, Zilyet, Zulmet,

5 Harfli Kelimeler

Elzem, Etsel, Etsiz, Eylem, İleti, İslim, İsmet, İstem, İstim, İzlem, Lemis, Limit, Liste, Meles, Melez, Mesel, Mesul, Mesut, Metil, Metis, Meyil, Meyus, Milis, Misel, Misil, Misis, Mitil, Selim, Selis, Semiz, Sesli, Seyis, Seyit, Sezme, Silis, Silme, Simit, Sisli, Sitem, Sitil,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Esim, Esme, Etil, Etli, Etme, Ezel, Ezme, İlim, İlme, İsim, İsli, İtme, Liet, Lime, Lise, Luti, Mest, Meze, Muit, Muti, Sele, Seme, Semt, Sezi, Sili, Site, Stil, Yeis, Yele, Yeme, Yeti, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İti, İye, İyi, Ley, Lim, Met, Mey, Mil, Mis, Mit, Mut, Muz, Sel, Sem, Ses, Set, Sim, Sis, Sit, Siz, Sut, Tel, Tem, Tez, Tim, Tiz, Tul, Tuz, Yel, Yem, Zem, Zil, Zum,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Et, Ey, İl, İm, İs, İt, İz, Le, Me, Mi, Se, Si, Su, Te, Ti, Tu, Us, Ut, Uz, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.