MESUT (TDK)

Mutlu, sevinçli, ongun: "Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun başkumandanı olduğumdan, ilelebet mesut ve bahtiyarım."- Atatürk.

Mesut kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi U , beşinci harfi T . Başı M sonu T olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAHT Nedir?

Talih, kut, °felek, °şans.

BAHTİYAR Nedir?

Mutlu: "Tam otuz iki sene, müreffeh, bahtiyar bir hayat sürdüm."- R. H. Karay.

BAŞKUMANDAN Nedir?

Başkomutan.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

EVLA Nedir?

Daha iyi, yeğ: "Bir şeyi bilmek, onun cahili olmaktan evladır, diyen bir hadis vardır."- A. Ş. Hisar.

İLELEBET Nedir?

Sonsuza değin, sonsuzluğa kadar, sürgit: "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir."- Atatürk.

MESUT Nedir?

Mutlu, sevinçli, ongun: "Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun başkumandanı olduğumdan, ilelebet mesut ve bahtiyarım."- Atatürk.

MUTLU Nedir?


1 . Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut, bahtiyar, berhudar: "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi."- T. Buğra.
2 . Mutluluk veren: "Mutlu bir olay."- .

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ONGUN Nedir?


1 . Çok verimli, bol, eksiksiz.
2 . Yarar duruma gelmiş, bayındır.
3 . Mutlu.
4 . Kutlu, uğurlu.

ORDU Nedir?


1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay.
3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.
4 . Çok sayıda insan, kalabalık.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİNÇ Nedir?

İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku: "Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar."- R. H. Karay.

SEVİNÇLİ Nedir?

Sevinci olan ve sevinç veren: "Bu kederi dağıtmak için ha bire sevinçli türküler söylüyordu."- Y. Kemal.

E M S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Mesut,

4 Harfli Kelimeler

Mest, Semt,

3 Harfli Kelimeler

Met, Mut, Sem, Set, Sut, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Em, Es, Et, Me, Se, Su, Te, Tu, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.