İçinde EL olan 2830 kelime var. İçerisinde EL bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında EL olan kelimeler listesine ya da Sonu EL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Belirlenimcilik, Brüksellahanası, Çengelçeneliler, Efsaneleştirmek, Elektrifikasyon, Elektroakumetre, Elektroanestezi, Elektrobiyoloji, Elektrofotograf, Elektrokimyasal, Elektromanyetik, Elektromıknatıs, Elektropatoloji, Elektroradyolog, Endişelendirmek, Gezegenbilimsel, Göreceleştirmek, Görselleştirmek, Görüngübilimsel, Güncelleştirmek, Hissikablelvuku, Hortummemeliler, Kişiselleştirme, Köleleştirilmek, Makineleştirmek, Meryempelesengi, Muhayyerbuselik, Neticelendirmek, Nitelendirilmek, Radyotelevizyon, Sömürgeleştirme, Televizyonculuk, Tembelleştirmek, Türkçeleştirmek, Vazifelendirmek, Yerelleştirilme,

14 Harfli Kelimeler

Belgelendirmek, Belirginleşmek, Belirsizleşmek, Bireyselleşmek, Bölgeselleşmek, Cemaziyülevvel, Çelikleştirmek, Dejenereleşmek, Deneyselleşmek, Dengeleyicilik, Desteleyicilik, Elektriklenmek, Elektrikleyici, Elektriksizlik, Elektrodinamik, Elektrodiyaliz, Elektronegatif, Elektronükleer, Elektropozitif, Elektrotaşınım, Eleştirimcilik, Eleştirmecilik, Engellemecilik, Entelektüalizm, Evrenselleşmek, Gelecekbilimci, Gelincikgiller, Genelleştirmek, Gölgelendirmek, Güzelduyuculuk, Güzelleştirmek, Hanımeligiller, Hayvanbilimsel, Helyofotometre, Heykeltıraşlık, Homoseksüellik, İfadelendirmek, İlkelleştirmek, İlkelmemeliler, İntelektüalizm, Devamını Görüntüle

13 Harfli Kelimeler

Akselerometre, Amerikaelması, Anlambilimsel, Aristotelesçi, Azgelişmişlik, Basübadelmevt, Belediyecilik, Belirlenmezci, Besineyönelim, Biçembilimsel, Biçimbilimsel, Bilgibilimsel, Bireyselleşme, Böcekbilimsel, Budunbetimsel, Budunbilimsel, Çayırmelikesi, Çerçevelenmek, Çerçeveletmek, Çerçeveleyici, Çevrebilimsel, Çingeneleşmek, Deneyselcilik, Denizlaleleri, Devimselcilik, Dirimbilimsel, Dirimselcilik, Dizeleştirmek, Elektrikçilik, Elektriklemek, Elektriklenme, Elektronarkoz, Elektrostatik, Elektroteknik, Elenebilirlik, Eleştiricilik, Eleştirmenlik, Elhamdülillah, Elmacıkkemiği, Elverişsizlik, Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

Akselerograf, Aleykümselam, Ameliyathane, Aritmetiksel, Atombilimsel, Belirlenimci, Belirtibilim, Belsoğukluğu, Birgözeliler, Biriktirmeli, Biyoelektrik, Büyükannelik, Büyükelçilik, Çengellenmek, Çengelliiğne, Çengelsakızı, Çerçevelemek, Çizelgelemek, Çokgözeliler, Delibozukluk, Delikanlılık, Denizdanteli, Devrimsellik, Diferansiyel, Dizelgelemek, Düşlemsellik, Düşüncelilik, Düzelticilik, Düzeltmenlik, Düzlemsellik, Edimselcilik, Efsaneleşmek, Eğitbilimsel, Eldivencilik, Elektrikleme, Elektrometre, Elektromotor, Elektronikçi, Eleştirilmek, Elindesizlik, Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

Abideleşmek, Accelerando, Acembuselik, Aççelerando, Asilzadelik, Aşırıbellem, Avareleşmek, Balkelebeği, Becelleşmek, Belgelenmek, Belgisizlik, Belgitlemek, Belirginlik, Belirlenmek, Belirleyici, Belirsizlik, Belirtilmek, Bestelenmek, Beynelmilel, Biçimsellik, Bildirimsel, Bilgiliksel, Bilimsellik, Bilmukabele, Bireysellik, Birliktelik, Biteviyelik, Bombelenmek, Bütünlemeli, Bütünsellik, Cebelleşmek, Celallenmek, Cepheleşmek, Cezbelenmek, Cilvelenmek, Cilveleşmek, Çayırgüzeli, Çekirdeksel, Çelikleşmek, Çelikpamuğu, Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

Acelecilik, Adbilimsel, Ademelması, Alelacayip, Aleladelik, Amelimanda, Ameliyatlı, Azgelişmiş, Barparalel, Belediyeci, Belgecilik, Belgelemek, Belgilemek, Belinlemek, Belirlemek, Belirlenim, Belirlenme, Belirlilik, Belirtilen, Belirtisel, Belirtisiz, Belladonna, Benzetmeli, Berelenmek, Beslemelik, Besmelesiz, Bestelemek, Bestseller, Beyhudelik, Beyzadelik, Bireşimsel, Bonfilelik, Böcelenmek, Bölmelemek, Böylelikle, Cephanelik, Ciğerdeldi, Civeleklik, Çarkıfelek, Çelikçomak, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Acentelik, Akkelebek, Aklıselim, Aksülamel, Alelacele, Alelhesap, Alelıtlak, Allamelik, Aprelemek, Aşüftelik, Bahriyeli, Bakirelik, Beklemeli, Belagatli, Belertmek, Belgeleme, Belginlik, Belirleme, Belirtili, Belirtmek, Belitleme, Belkemiği, Belleksiz, Bellengeç, Bellenmek, Belletici, Belletmek, Belletmen, Berelemek, Berkelyum, Bezelemek, Biçarelik, Bilinçsel, Birgözeli, Biseksüel, Büyükelçi, Camgüzeli, Cariyelik, Cebellezi, Cellatlık, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Abecesel, Abonelik, Alelumum, Alelusul, Ameliyat, Aselbent, Aşurelik, Ataşelik, Avarelik, Azadelik, Bahçelik, Bedelsiz, Bedensel, Belediye, Belenmek, Belermek, Beleşten, Belgelik, Belgesel, Belgesiz, Belgilik, Belgisiz, Belirgin, Belirmek, Belirsiz, Belirteç, Belirten, Belirtik, Belirtke, Belirtme, Belitsel, Bellekli, Bellemek, Belleten, Bellilik, Besbelli, Betimsel, Beyinsel, Bezemeli, Biçemsel, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Gelince, Aceleci, Adaleli, Akçayel, Akvarel, Alelade, Ameliye, Annelik, Anvelop, Bahçeli, Bamteli, Bedelci, Bedelli, Belagat, Belahat, Belbağı, Belemek, Belemir, Beleşçi, Belgeci, Belgeli, Belgili, Belikli, Belirli, Belirme, Belirti, Belitke, Belkide, Belkili, Belleme, Besmele, Besteli, Beşamel, Bezelye, Bilyeli, Bitelge, Bombeli, Bökelik, Bölmeli, Bukleli, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Gelmek, Açelya, Akçeli, Aktüel, Anofel, Atelye, Belalı, Beledi, Belgin, Belgit, Bellek, Bellem, Bereli, Bezeli, Bitkel, Biyeli, Cebeli, Celali, Celfin, Cellat, Cengel, Cetvel, Cinsel, Cühela, Çavela, Çekmel, Çelebi, Çelenç, Çelenk, Çelmik, Çeltik, Çeneli, Çetele, Çevrel, Çileli, Dantel, Delege, Delgeç, Delice, Delici, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Acele, Akyel, Amele, Ameli, Anele, Bedel, Belce, Belci, Belde, Belek, Belen, Beleş, Belge, Belgi, Beliğ, Belik, Belit, Belki, Belli, Biyel, Cebel, Celal, Celbe, Celep, Celil, Celse, Çekel, Çelgi, Çelik, Çelim, Çello, Çelme, Çepel, Çökel, Delgi, Delik, Delil, Delme, Delta, Dikel, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Agel, Amel, Apel, Bela, Beli, Celi, Celp, Deli, Delk, Ecel, Elan, Elçi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elsi, Elti, Emel, Ezel, Felç, Gele, Hela, Hele, Kele, Noel, Otel, Önel, Özel, Reel, Sele, Selp, Şelf, Tela, Veli, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ela, Jel, Kel, Sel, Tel, Yel,

2 Harfli Kelimeler

El,


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

El, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TÜRKÇELEŞTİRMEK


1 . Türkçeleşmesini sağlamak.
2 . Yabancı dilden Türkçeye çevirmek: "Bazı kere bana hani film Türkçeleştirirler ya, dublaj mıdır nedir, öyle bir şey yapıyormuşum gibime geliyor."- S. F. Abasıyanık.

CEBELLEZİ

Hakkı olmayan bir şeyi kendisine mal edip cebine koyma, cebine indirme: "Filmin maliyeti on beş bin dolar tutar mı? Sponsora yirmi beş bin gösterilmiş, aradaki fark, elbette cebellezi..."- A. İlhan.

İDARELİ


1 . İdare etmesini bilen, iyi yöneten.
2 . Tutumlu: "İdareli bir kadın."- .
3 . zarf Tutumlu bir biçimde, ekonomik olarak: "Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı."- P. Safa.

İSKELET


1 - İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, °teşrih.
2 - Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin tümü.
3 - Bir şeyi oluşturan temel çatı.
4 - Çok zayıf.
5 - Bir yapıtın genel planı.

GENELGEÇER

Toplum tarafından kabul edilen, hemen herkesçe benimsenen: "Diyelim, şairlerin ince yapılı, bilim insanlarının dalgın olduğu yolundaki genelgeçer değer yargılarını bağrınıza basmışsınız."- T. Uyar.

METELİK


1 . Çeyrek kuruş, on para değerinde demir para: "Köprüyü yelek cebimdeki son metelikle geçtim."- Y. Z. Ortaç.
2 . mecaz Çok az para: "Bende tek metelik yok diye kahkahayı bastı."- Ö. Seyfettin.

TEMELSİZ


1 . Temeli olmayan.
2 . mecaz Gerçek veya sağlam olmayan, asılsız, yanlış: "Bu temelsiz sözler sonradan çürütülmüştür."- S. Birsel.
3 . zarf, mecaz Asılsız olarak, gerçeğe aykırı bir biçimde.

BELDE


1 . İlçeden küçük, belediye ile yönetilen yer.
2 . mecaz Mekân, yer, çevre: "Bugün toz hâlinde sallanan bu iklim, asırların uykusundan, bunca sanat beldeleri gibi bir gün sıyrılacak."- Y. K. Beyatlı.

ÇİFTETELLİ


1 . Göğüs ve göbek titreterek, gerdan kırarak oynanan bir oyun: "En Avrupalı görünenlerimiz, en kibar pavyonlarda, gecenin bir saatinden sonra çiftetelli oynuyorlar."- A. İlhan.
2 . Bu oyunun müziği.

KELEME


1 . Sürülmeden bırakılmış (tarla).
2 . Bakımsız bırakılmış (bağ veya bahçe): "Bahçesi yeniden keleme olmuş, duvarları da yıkılmış yahut komşular yıkmışlar ki hayvanlar otlasın."- M. Ş. Esendal.

PORSELEN


1 . Kaolinden yapılma, beyaz, sert ve yarı saydam çömlek hamuru.
2 . sıfat Bu hamurdan yapılmış (tabak vb.): "Maroken bir koltuğa uzanmış, beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu."- Ö. Seyfettin.

MAKİNELEŞMEK


1 . Üretimde makine gücünden, giderek daha çok yararlanmak: "Tarım işleri makineleşiyor."- .
2 . mecaz Davranışları, hareketleri makinelerinkine benzer duruma gelmek, bazı işleri alışkanlıkla yapmak.

KELLE


1 . Koyun, kuzu ve keçinin pişirilmiş başı.
2 . Ekinlerde başak.
3 . Külçe biçimindeki şeker: "Şekerin kellesi yetmiş üç kuruştan satılıyor."- A. İlhan.
4 . teklifsiz konuşmada Baş, kafa.

KÖSELETAŞI


1 - Mermerleri parlatmakta kullanılan kefeki taşı.
2 - Kunduracıların üstünde kösele dövdükleri taş.
3 - Avadanlıkların ağızlarındaki pürüzleri düzeltmek ve inceltmek için kullanılan bir tür taş.

HELAL


1 - Alın teriyle kazanılmış, hak edilmiş, °meşru.
2 - Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, "haram" karşıtı.
3 - hlk. Nikâhlı eş.
4 - ve be. Kurallara, geleneklere uygun (olarak).

İADELİ


1 . Alıcının aldığına dair imza attığı (mektup vb.), iadeli taahhütlü.
2 . isim, edebiyat Divan edebiyatında her beytin son sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı, iade.

ELLİŞER

Elli sıfatının üleştirme biçimi, her defasında ellisi bir arada olan, her birine elli: "Her biri ellişer, yüzer kilo gelen hatta daha ağırlarını kasaba çarşılarında satılırken gördüm."- S. F. Abasıyanık.

GELBERİ


1 . Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç.
2 . Tırmık.
3 . Harman döküntülerini toplamaya yarayan araç.
4 . Ağaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir.

DELİNMEK


1 . Delme işi yapılmak: "Kızın kulağı delindi."- .
2 . Bir şeyde delik oluşmak: "Midesi delindi."- .
3 . mecaz Çiğnenmek, uyulmamak, aykırı davranılmak: "Yöneticinin koyduğu yasaklar delindi."- .

MELEME


1 . Melemek işi.
2 . Koyun, keçi sesi: "Uzaktan ağıla giren koyunlarla kuzuların telaşlı uzun melemeleri sessizliği parçalıyordu."- H. E. Adıvar.
3 . sıfat, halk ağzında Ağırkanlı, rahatına düşkün.