GEZGİNLİK (TDK)

Gezgin olma durumu, turistlik, seyyahlık.

Gezginlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı G sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEZGİN Nedir?

Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah.

SEYYAH Nedir?

Gezgin, turist: "Seyyah olup şu âlemi gezerim / Bir dost bulamadım gün akşam oldu."- Pir Sultan Abdal.

TURİST Nedir?

Dinlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, °seyyah.

E G G K L N Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Gezginlik,

8 Harfli Kelimeler

Ezginlik,

6 Harfli Kelimeler

Ezgili, Genlik, Gezgin, Gezlik, Gineli, İlinek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Elgin, Ezgin, Gelin, Geniz, Gizil, Gizli, İlkin, İzlek, İznik, Kiliz, Kinli, Liken, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Elik, Enik, Enli, Ezgi, Ezik, Gezi, Gine, İken, İkiz, İlgi, İlik, İlke, İnek, İnik, İzin, Kile, Link, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Gen, Gez, Giz, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kez, Kil, Kin, Lig, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Ge, İl, İn, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.