GEZGİNCİLİK (TDK)

Gezginci olma durumu.

Gezgincilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEZGİNCİ Nedir?

Gezerek iş gören, gezici, seyyar: "Gezginci esnaf, köylüler gelirler, alışveriş olur."- M. Ş. Esendal.

C E G G K L N Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gezgincilik,

9 Harfli Kelimeler

Gezginlik, Gezicilik, İngilizce,

8 Harfli Kelimeler

Ezginlik, Ezicilik, Gelincik, Gezginci,

7 Harfli Kelimeler

Gizlice, İkincil, İncelik, İngiliz, İzcilik, Nicelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Ezgili, Genlik, Gezgin, Gezici, Gezlik, Gineli, İkinci, İkizce, İkizli, İlinek, İlkeci, İzinli,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Elgin, Ezgin, Ezici, Gelin, Geniz, Gizil, Gizli, İkici, İkili, İlkin, İncik, İncil, İzlek, İznik, Kiliz, Kinci, Kinli, Liken, Nicel, Nikel, Zenci,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Enik, Enli, Ezgi, Ezik, Gezi, Gine, İken, İkiz, İlgi, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İzci, İzin, Kile, Lice, Link, Neci, Nice, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Elk, Gen, Gez, Giz, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kez, Kil, Kin, Lig, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Ge, İl, İn, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.