Başında tu olan 5 harfli 40 kelime var. TU ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tu olan kelimeler listesine ya da sonu tu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

T U Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

TU, UT

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TULUM

 1. [isim] Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi
 2. Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda
  • "Ben zatınıza tulum şişirmesini öğreteyim, siz de bana kemançeyi öğretin." (Osman Cemal Kaygılı)
 3. Tüp
 4. Göğüs ve pantolon bölümü bitişik giysi
  • "Zayıf vücuduna tulum bol geliyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. [sıfat] Şişman, tombul
  • "Bir şeyim yok doktor, bu yaşta annem gibi tulum olacak değilim ya!" (Halide Edip Adıvar)

TURNE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bulunduğu yerden başka yerlere gösteri yapmak amacıyla giden tiyatro veya müzik sanatçılarının gezisi
  • "O günlerde Anadolu'ya turneye çıkmak üzere hazırlanıyorduk." (Sait Faik Abasıyanık)

TUTYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çinko
 2. Sürme

TURBO

 1. [sıfat] Havayı veya havaya katılmış bir karışımı, düzenli ve amaca uygun olarak üfleyen
  • "Turbo fırın. Turbo jet."

TUĞRA

 1. [isim] Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
 2. Tura

TUGAY

 1. [isim] Alayla tümen arasındaki askerî birlik

TURNO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Tek dilli, bir tekerlekli makara

TUTUK

 1. [sıfat] Akıcı, rahat konuşamayan
 2. Eski işlevini göremez duruma gelmiş
  • "Geçen gün beni dövdüler. Boynum, omuzlarım hâlâ tutuk." (Atilla İlhan)
 3. Kısılmış, tutulmuş, kesik
  • "Ağır ağır ve tahtalar arasında boğulan tutuk akislerle yükseliyordu." (Peyami Safa)
 4. Tutuklu
 5. Kapalı, tıkalı
 6. Sıkıntılı
  • "Bu tutuk hava içinde saat ona doğru Meclisin zili uzun uzun çaldı." (Ruşen Eşref Ünaydın)
 7. Durgun, çekingen, sıkılgan

TUVAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş
 2. Bu kumaşın üzerine yapılmış tablo

TUZAK

 1. [isim] Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
  • "Sana bir tuzak kursak sen o tuzağa düşmezsin ey oğul!" (Sevinç Çokum)
 2. Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo
  • "Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "... bütün işi pişirmiş, tuzağı kurmuş, son darbeyi indirmek üzere idi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TUĞLA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilmesiyle yapılan ve duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi
  • "Tuğla büyüklüğünde bir delikten aydınlık giriyordu içeri." (Çetin Altan)

TUMAN

 1. [isim] Don, şalvar

TURAN
...
TURAÇ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sülüngillerden, uzunluğu 34 cm olan, soyu azalmış bir kuş türü (Tetrao francolinus)
  • "İyi bir avcı olur da turaç vurursan bana da turaç getir." (Yahya Kemal)

TUTUŞ

 1. [isim] Tutma işi veya biçimi

TUZLA

 1. [isim] Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
 2. Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler
 3. Tuzlak

TURFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Az bulunur, eski, nadir
  • "Turfa oldu artık eski felsefe." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Değersiz, değeri düşük
  • "Şehirli dediği bu turfa kalabalığı küçümsediğini her hâliyle belli ederdi." (Haldun Taner)

TULUP

 1. [isim] Atılmış, eğrilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün veya pamuk

TUTAÇ

 1. [isim] Laboratuvar maşası
 2. Tutacak

TUYUĞ

 1. [isim] Mâni (II) biçiminde aruzla yazılmış manzume

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü