TURNA (TDK)

Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus).

Turna kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi A . Başı T sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖÇEBE Nedir?


1 . Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer, göçkün: "Karakaçanları, sürüleriyle dağ dağ dolaşan göçebe çobanlarıdır."- A. Haşim.
2 . hayvan bilimi Mevsimlere göre ülke veya yer değiştiren (hayvan).

KUZEY Nedir?


1 . Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.
2 . Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer: "Zonguldak Ankara'nın kuzeyindedir."- .
3 . denizcilik Yıldız.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TURNA Nedir?

Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus).

TURNAGİLLER Nedir?

Turna ve telli turnayı içine alan bir familya.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A N R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Raunt, Turan, Turna,

4 Harfli Kelimeler

Anut, Rant, Taun, Tura, Uran,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Art, Aut, Nar, Nur, Run, Tan, Tar, Tun, Tur,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, At, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.