RİAYETSİZLİK (TDK)


1 . Saygısızlık.
2 . Uymazlık, dinlemezlik: "Usule riayetsizlik."- .

Riayetsizlik kelimesi baş harfi R son harfi K olan bir kelime. Başında R sonunda K olan kelimenin birinci harfi R , ikinci harfi İ , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı R sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİNLEME Nedir?

Dinlemek işi: "Onu gece yarılarına kadar dinleme fedakârlığı yine bize düşer."- H. Taner.

RİAYET Nedir?


1 - Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme.
2 - Uyma, boyun eğme.

RİAYETSİZ Nedir?

Saygısız, kaba.

RİAYETSİZLİK Nedir?


1 . Saygısızlık.
2 . Uymazlık, dinlemezlik: "Usule riayetsizlik."- .

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGISIZ Nedir?

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz: "Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?"- T. Fikret.

SAYGISIZLIK Nedir?

Saygısız olma durumu veya saygısızca davranış, hürmetsizlik, münasebetsizlik: "Bu sade dile değil, karşısındakine de saygısızlığın daniskası."- H. Taner.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

UYMAZ Nedir?

Aykırı, başka türlü, mugayir.

UYMAZLIK Nedir?

Aykırılık, başkalık, mugayeret.

A E K L R S T Y Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Riayetsizlik,

9 Harfli Kelimeler

Kalitesiz, Kayserili, Riayetsiz, Yersizlik,

8 Harfli Kelimeler

Elastiki, Ersizlik, İltisaki, İrsaliye, İskitler, İstikraz, Kilitsiz, Kraliyet, Krizalit, Seyirlik, Taksirli, Tazyikli, Terliksi, Terzilik, Yetkisiz, Yezitlik,

7 Harfli Kelimeler

Ailesiz, Asrilik, Eksilti, Elastik, Eristik, Esirlik, Etkisiz, İkizler, İliksiz, İlistir, İltisak, İrsiyet, İstekli, İsterik, İstiare, İstikra, Kasiyer, Kayseri, Kesirli, Kiyaset, Kristal, Realist, Reislik, Resital, Riyaset, Riyazet, Satirik, Sekizli, Sertlik, Siirtli, Silikat, Sirayet, Sirkeli, Sirtaki, Siyatik, Stearik, Tarziye, Tazelik, Telkari, Terslik,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Aktris, Aleksi, Ariyet, Asetik, Asilik, Askeri, Asliye, Ekstra, Eriksi, Eriyik, Erksiz, Esatir, Etkili, İkizli, İktiza, İletki, İliksi, İlkyaz, İrilik, İsilik, İsteka, İsteri, İstika, İstila, İtalik, İtikal, İtiraz, İtizar, İyelik, İyilik, Kalite, Kalsit, Kareli, Kartel, Kayser, Kayzer, Kaziye, Kilise, Kirtil,

5 Harfli Kelimeler

Alize, Altes, Asker, Astik, Azeri, Ekili, Eksiz, Erika, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzak, Eskil, Eskiz, Esrik, Etlik, Etsiz, İkili, İkraz, İksir, İleri, İleti, İrite, İrsal, İsale, İstek, İster, İtila, İtlik, İzale, İzlek, Karst, Karye, Kaset, Kasti, Katil, Katre, Keriz, Kerti, Kesat,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Atik, Ayet, Azil, Azit, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Erat, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İare, İkaz, İkiz, İlik, İlke, İrat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Arz, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Ela, Elk, Erk, Eti, Eza, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti, İye, İyi, Kal, Kar, Kas, Kat, Kay, Kaz, Kel, Ker, Kes, Ket,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, At, Ay, Az, Ek, El, Er, Es, Et, Ey, İl, İs, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.