PEDAGOJİ (TDK)

Eğitim bilimi.

Pedagoji kelimesi baş harfi P son harfi İ olan bir kelime. Başında P sonunda İ olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi G , altıncı harfi O , yedinci harfi J , sekizinci harfi İ . Başı P sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

A D E G J O P İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Pedagoji,

5 Harfli Kelimeler

Degaj,

4 Harfli Kelimeler

Agop, Depo, Edip, Gaip, Geda, İade, İdea, Pide,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Dip, Eda, Edi, Ego, İde, Jig, Oda, Oje, Pog,

2 Harfli Kelimeler

Ad, De, Do, Ge, İp, Je, Od, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.