PEDAGOG (TDK)

Eğitimci.

Pedagog kelimesi baş harfi P son harfi G olan bir kelime. Başında P sonunda G olan kelimenin birinci harfi P , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi G , altıncı harfi O , yedinci harfi G . Başı P sonu G olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

EĞİTİMCİ Nedir?

Eğitim işiyle uğraşan kimse, terbiyeci, pedagog.

A D E G G O P Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Pedagog,

4 Harfli Kelimeler

Agop, Depo, Geda,

3 Harfli Kelimeler

Eda, Ego, Gag, Oda, Pog,

2 Harfli Kelimeler

Ad, De, Do, Ge, Od, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.