OPERAKOMİK (TDK)

Konuşmalı ve şarkılı bölümlerin bir arada bulunduğu oyun.

Operakomik kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi P , üçüncü harfi E , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi O , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı O sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

OYUN Nedir?


1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: "Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur."- .
2 . Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.
3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner: "Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu."- .
4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: "Zeybek oyunu."- . "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.
6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: "Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları."- .
8 . spor Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
9 . spor Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
10 . mecaz Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

ŞARK Nedir?

Doğu.

ŞARKI Nedir?


1 - Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.
2 - Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve aranağmesi olan parça,.
3 - Ezgi, müzik parçası, °melodi.
4 - Divan Edebiyatı'nda bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan koşuk biçimi.

A E K K M O O P R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Operakomik,

6 Harfli Kelimeler

İrkmek, Kopmak, Korkma, Mikrop,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akkor, Akrep, Amper, Ampir, Apiko, Erika, İkame, İkram, İpeka, İrkme, Kaime, Kamer, Kapik, Kemik, Kepir, Kerim, Kerki, Kokma, Komar, Komik, Kopek, Kopma, Kramp, Krema, Kriko, Kroki, Krome, Makro, Marke, Marki, Mekik, Merak, Mikap, Mikro, Okapi, Opera, Parke, Perki, Perma,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akim, Akor, Amip, Amir, Amor, Apre, Ekim, Ekip, Emik, Emir, Epik, Erik, Erim, İare, İmar, İpek, İpka, İrap, Kaim, Kame, Kamp, Kare, Kari, Karo, Keka, Kipe, Kira, Koka, Koma, Komi, Kora, Koro, Krem, Krep, Krom, Maki, Mark, Mera, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Ari, Ark, Arp, Eko, Erk, İka, İma, Kak, Kam, Kap, Kar, Kek, Kem, Kep, Ker, Kik, Kim, Kip, Kir, Kok, Kom, Kor, Mai, Mir, Mor, Oma, Ora, Pak, Pek, Pik, Pim, Pir, Ram, Rap, Rom, Rop,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Ek, Em, Er, İm, İp, Ke, Ki, Me, Mi, Ok, Om, Pe, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.