OPERASYON (TDK)


1 . Dizi eylem.
2 . askerlik Harekât.
3 . tıp (***) Ameliyat: "Operasyonu sona erince verdikleri sözleri de kolayca unuttular."- A. Ümit.

Operasyon kelimesi baş harfi O son harfi N olan bir kelime. Başında O sonunda N olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi P , üçüncü harfi E , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N . Başı O sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMEL Nedir?


1 . Yapılan iş, edim, fiil.
2 . din b. (***) Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.
3 . mecaz İshal.

AMELİ Nedir?


1 - İşe, eyleme dayanan, eylemli, eylemsel, iş üstünde, uygulamalı, kılgılı,°tatbiki, °pratik.
2 - İş bakımından, işçe.
3 - Elverişli, kolay, uygun, kestirme, °pratik.
4 - Kılgılı.

AMELİYAT Nedir?


1 - Operatörün hastanın bir yerini kesme ve dikme yoluyla yaptığı sağaltım, °operasyon.
2 - İşler, etkinlikler, faaliyetler.

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

DİZİ Nedir?


1 . Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: "İki dizi inci."- .
2 . Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar.
3 . Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."- .
4 . dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
5 . askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
6 . matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
7 . müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
8 . sinema, TV (***) Dizi film.

ERİN Nedir?

Ergen.

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

KOLAYCA Nedir?


1 . Oldukça kolay.
2 . zarf (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden: "Evi kolayca bulduk."- .

ÜMİT Nedir?

Umma, beklenti, umut: "Büyük bir ümit, sevinç ve heyecan içinde şu mektubu yazdım."- A. Gündüz.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

A E N O O P R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Operasyon,

7 Harfli Kelimeler

Senaryo, Soprano,

6 Harfli Kelimeler

Rasyon, Seyran,

5 Harfli Kelimeler

Ensar, Opera, Payen, Peron, Porno, Poyra, Prens, Reyon, Sepya, Serap, Sonar, Sonra, Sprey, Yaren,

4 Harfli Kelimeler

Apre, Apse, Eros, Esna, Onar, Onay, Oran, Orsa, Orya, Oysa, Pano, Pare, Pars, Paso, Paye, Pena, Pens, Peso, Posa, Pres, Repo, Sarp, Saye, Sena, Sera, Snop, Sone, Sopa, Soya, Spor,

3 Harfli Kelimeler

Arp, Ayn, Nar, Nas, Ney, Ona, Ons, Ora, Oya, Pas, Pay, Pes, Pey, Pos, Poy, Rap, Ray, Rey, Rop, San, Sap, Say, Sen, Ser, Son, Soy, Yan, Yar, Yas, Yen, Yer,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, Ay, En, Er, Es, Ey, Ne, On, Oy, Pe, Ra, Re, Se, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.