MUVAZENE (TDK)


1 . Denge: "Bilirsiniz ki bizde deli tabiri sadece ... akli muvazenesi bozulmuş manasına gelmez."- A. Ş. Hisar.
2 . Dengeleme.

Muvazene kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi E . Başı M sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKLİ Nedir?

Akılla ilgili, akla dayanan, ussal, °rasyonel.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

MANA Nedir?

Anlam: "Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek."- Yunus Emre.

MANAS Nedir?

Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo).

MUVAZENE Nedir?


1 . Denge: "Bilirsiniz ki bizde deli tabiri sadece ... akli muvazenesi bozulmuş manasına gelmez."- A. Ş. Hisar.
2 . Dengeleme.

SADECE Nedir?

Yalnızca: "Her millette olduğu gibi bizde de kelimeleri, şiir canlandırmış, nesir sadece kullanmıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TABİ Nedir?


1 - Bağımlı.
2 - Bağlı2.

TABİR Nedir?


1 . Rüya yorma, yorumlama.
2 . eskimiş Deyiş, anlatım, ifade: "Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . eskimiş Deyim: "Müfit için bu kaçmak tabirinin kullanılması da Perviz'e dokunmuştu."- P. Safa.

A E E M N U V Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Muvazene,

6 Harfli Kelimeler

Mevzun,

5 Harfli Kelimeler

Avene, Evaze, Mevzu, Mezun, Uzman, Vezne,

4 Harfli Kelimeler

Eman, Emen, Enam, Enez, Enva, Ezan, Ezme, Maun, Meze, Name, Nema, Neva, Uzam, Vena,

3 Harfli Kelimeler

Eza, Men, Muz, Nam, Naz, Nem, Nev, Van, Vaz, Zam, Zan, Zem, Zen, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Av, Az, Em, En, Ev, Me, Ne, Un, Uz, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.