MUVAZENELİ (TDK)


1 . Dengeli, ölçülü: "Beyaz kalın boynu üzerinde kafası çok muvazeneli, çok yerinde, çok erkek görünüyor."- A. Ş. Hisar.
2 . mecaz Davranışları ölçülü olan.

Muvazeneli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DENGE Nedir?


1 . Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.
2 . Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar: "Ruhsal denge."- .
3 . Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması.
4 . Ekonomik hayatın uyumlu düzeni.
5 . fizik Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

DENGELİ Nedir?


1 . Dengesi olan, muvazeneli, stabil.
2 . Kurallara uygun, sıkıntı yaratmayan: "Hiç kimse normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez."- B. Felek.
3 . mecaz Tutum ve davranışlarında uyum olan (kimse), istikrarlı: "Dengeli bir insan."- .

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MUVAZENE Nedir?


1 . Denge: "Bilirsiniz ki bizde deli tabiri sadece ... akli muvazenesi bozulmuş manasına gelmez."- A. Ş. Hisar.
2 . Dengeleme.

MUVAZENELİ Nedir?


1 . Dengeli, ölçülü: "Beyaz kalın boynu üzerinde kafası çok muvazeneli, çok yerinde, çok erkek görünüyor."- A. Ş. Hisar.
2 . mecaz Davranışları ölçülü olan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜLÜ Nedir?


1 . Ölçüsü alınmış, ölçülmüş.
2 . mecaz Ilımlı: "Rabia ile iki dansımda da gayet ölçülü, vakarlı hareket etmiştim."- R. H. Karay.
3 . edebiyat Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düz yazı), vezinli, mevzun: "... şiirleri, ölçülü, uyaklı sağlam şiirler."- N. Cumalı.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

A E E L M N U V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Muvazeneli,

8 Harfli Kelimeler

Muvazene,

7 Harfli Kelimeler

İzlenme, Menzile, Nevazil, Vazelin,

6 Harfli Kelimeler

Amnezi, Eleman, Ezilme, İlenme, İnleme, İzleme, Manevi, Manuel, Mealen, Menzil, Mevali, Mevize, Mevzun, Minval, Muavin, Muvazi, Nevale,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alevi, Alize, Amele, Anele, Anemi, Anime, Avene, Avize, Elvan, Elzem, Email, Emval, Enlem, Enzim, Evaze, Ezani, Ezine, İlave, İlzam, İmale, İnzal, İzale, İzlem, Liman, Maile, Malen, Melez, Melun, Mevla, Mevzi, Mevzu, Mezun, Mizan, Namlu, Nazil, Nemli, Nezle, Nizam, Ulema,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alev, Alim, Amel, Amil, Amin, Avlu, Azil, Azim, Elan, Elem, Elim, Elma, Eman, Emel, Emen, Emin, Enam, Enez, Enli, Enva, Evin, Evla, Evli, Ezan, Ezel, Ezme, İane, İlam, İlan, İlme, İmal, İman, İmla, İmza, İnal, İnam, İnme, İvaz,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ani, Ela, Eza, İla, İle, İma, Lam, Lan, Lav, Laz, Lim, Mai, Mal, Men, Mil, Muz, Nal, Nam, Naz, Nem, Nev, Nim, Ula, Van, Vaz, Zam, Zan, Zem, Zen, Zil, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Av, Az, El, Em, En, Ev, İl, İm, İn, İz, La, Le, Me, Mi, Ne, Un, Uz, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.