MOLOTOFKOKTEYLİ (TDK)

Bir şişeye birtakım yanıcı maddeler doldurularak yapılan, fitilli bir tür yangın bombası.

Molotofkokteyli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi O , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi F , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi K , onbirinci harfi T , onikinci harfi E , onüçüncü harfi Y , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRTAKIM Nedir?

Kimi, bazı: "Aklından son süratle birbirini tutmaz, birtakım düşünceler geçiyordu."- H. Taner.

BOMBA Nedir?


1 . Canlı veya cansız hedeflere atılan, içi yakıcı ve yıkıcı maddelerle doldurulmuş, türlü büyüklükte patlayıcı, ateşli silah: "Çok sayıda tabanca, mavzer mermisi ile bir sandık el bombası, altı Alman mavzeri buldu."- N. Cumalı.
2 . Büyük fıçı veya varil.
3 . argo Çekiciliği olan çok güzel kadın veya kız.
4 . argo Uyuşturucu hap.

FİTİLLİ Nedir?


1 . Fitili olan veya fitille ateşlenen: "Fitilli çakmak. Fitilli top."- .
2 . Üzerinde dokuma doğrultusunda fitiller olan (kumaş): "Fitilli kadife."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ŞİŞE Nedir?


1 . İçerisine sıvı konulan, cam veya plastikten yapılmış, dar ağızlı uzun kap: "Önünde yarım kiloluk bir şarap şişesi yarı yarıya boştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Bu kabın aldığı miktarda olan: "Olsa da bu zavallıya hiç olmazsa bir şişe kan verilse!"- M. Ş. Esendal.
3 . Gaz lambasında fitil çevresine konulan cam koruyucu.

YANGIN Nedir?


1 . Zarara yol açan büyük ateş: "Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaşta idi."- F. R. Atay.
2 . Hastalıkta ateş.
3 . mecaz Coşkunluk.
4 . sıfat, mecaz Tutkun, düşkün, âşık: "Haydi ben kumar yangınıyım fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim."- M. Yesari.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

E F K K L L M O O O O T T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Molotofkokteyli,

9 Harfli Kelimeler

Lokomotif,

8 Harfli Kelimeler

Kolektif,

7 Harfli Kelimeler

Fototek, Kokteyl,

6 Harfli Kelimeler

Fileto, Kelkit, Kellik, Kemlik, Koloit, Komite, Kotlet, Millet, Otolit, Otoyol, Teklif, Teklik, Tekmil, Teltik, Temlik, Tetkik, Yemlik, Yitmek,

5 Harfli Kelimeler

Ellik, Emlik, Etlik, Filet, Fleol, Folyo, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İtmek, Kefil, Kelik, Kelli, Kemik, Keyif, Kitle, Kofti, Koket, Kokot, Kolik, Kolit, Kolye, Komik, Komot, Leyli, Mekik, Melik, Metil, Metot, Meyil, Milel, Motel, Motif, Oleik, Omlet, Tekil, Tekit, Tekli, Telif,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekol, Ekti, Elif, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emik, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, File, Film, Filo, Flit, Flok, Folk, Foto, İlke, İlle, İlme, İtme, İyot, Kile, Kilo, Klik, Koli, Komi, Liet, Lift, Lime, Lolo, Okey, Otel, Tifo,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Eti, Fek, Fel, Fil, Fit, Fok, Fol, İle, İlk, İye, Kek, Kel, Kem, Ket, Kik, Kil, Kim, Kit, Kof, Kok, Kol, Kom, Kot, Koy, Lef, Ley, Lif, Lim, Lok, Lot, Met, Mey, Mil, Mit, Ole, Tef, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Et, Ey, Fe, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Of, Ok, Ol, Om, Ot, Oy, Te, Ti, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.