LEYLEKSİLER (TDK)

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

Leyleksiler kelimesi baş harfi L son harfi R olan bir kelime. Başında L sonunda R olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı L sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BALIKÇILLAR Nedir?

Çoğunlukla uzun bacaklı, uzun gagalı balıkçıl cinsinden kuşlar alt takımı.

FLAMA Nedir?


1 . İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak.
2 . Mühendislerin, haritacıların kullandığı renkli belirtme sırığı.
3 . Mızrak ucuna takılan küçük bayrak.
4 . askerlik İki veya üç köşeli, küçük boyutlu bayrak.

FLAMAN Nedir?

Flandra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

FLAMANLAR Nedir?

Kuşlar sınıfının, leyleksiler takımının bir alt takımı.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

LEYLEK Nedir?

Leyleksilerden, kışın tropikal Afrika'da yaşayan, siyah telekli, uzun gagalı, uzun bacaklı, büyük, beyaz, göçmen kuş (Ciconia ciconia): "Ona en çok hüzün veren leyleklerin gidişleriydi."- C. Uçuk.

LEYLEKLER Nedir?

Leyleksiler takımının bir alt takımı (Ciconiiformes).

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SÜMSÜK Nedir?

Sümsükgillerden, sivri gagalı, kısa bacaklı deniz kuşu (Sulabassana).

SÜMSÜKGİLLER Nedir?

Leyleksiler takımının, kanatları, kuyrukları çok uzun deniz kuşları sınıfı.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

E E E K L L L R S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Leyleksiler,

9 Harfli Kelimeler

Keseliler, Leylekler,

7 Harfli Kelimeler

Eklesil, Ereksel, Erselik, İlerlek, İlkesel,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Eliyle, Eyerli, İskele, Keseli, Lekeli, Leylek, Seyrek, Yeleli, Yersel,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Ekser, Ellik, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, İlkel, Keler, Keles, Kelle, Kelli, Keres, Kesel, Keser, Kesir, Kesre, Kiler, Leyli, Sekel, Sekil, Selek, Serik, Seyek, Seyir, Sille, Sirke, Siyek, Siyer, Yelek, Yelli, Yerel, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Elek, Elik, Elli, Erek, Erik, Eril, Erke, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Eyer, İlke, İlle, Kele, Kere, Kese, Kile, Kils, Leke, Lise, Reel, Reis, Reye, Risk, Seki, Sele, Sere, Seri, Sirk, Yeis, Yeke, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, İrs, İye, Kel, Ker, Kes, Kil, Kir, Ley, Lir, Rey, Sek, Sel, Ser, Sik, Ski, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Ey, İl, İs, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.