LEYLEKLER (TDK)

Leyleksiler takımının bir alt takımı (Ciconiiformes).

Leylekler kelimesi baş harfi L son harfi R olan bir kelime. Başında L sonunda R olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R . Başı L sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

LEYLEKSİLER Nedir?

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

E E E K L L L R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Leylekler,

6 Harfli Kelimeler

Leylek,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Keler, Kelle, Yelek, Yerel,

4 Harfli Kelimeler

Elek, Erek, Erke, Eyer, Kele, Kere, Leke, Reel, Reye, Yeke, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Ker, Ley, Rey, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Ey, Ke, Le, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.