LENFOSİT (TDK)

Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi.

Lenfosit kelimesi baş harfi L son harfi T olan bir kelime. Başında L sonunda T olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi F , beşinci harfi O , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T . Başı L sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİRDEK Nedir?


1 . Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: "Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği."- .
2 . Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği tohumu: "Şimdi bir sinemada kabak çekirdeği yiyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Ağaçlarda soyulmayan bölüm.
4 . biyoloji Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: "İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir."- .
5 . fizik Atom çekirdeği.
6 . eskimiş Kuyumculukta kullanılan ve
5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüsü.
7 . sıfat, mecaz Bir şeyin temelini oluşturan: "Çekirdek kadro."- .

ÇEKİRDEKLİ Nedir?

Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan.

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

KEMİK Nedir?


1 . İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı: "Kemikten bir tahta gibi gıcırdayarak Nihat yerinden kalktı."- P. Safa.
2 . sıfat Bu sert organdan yapılmış: "Kemik tarak."- .

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

LENF Nedir?

Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa.

RENKSİZ Nedir?


1 . Rengi olmayan: "Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor."- H. E. Adıvar.
2 . Solgun görünen, soluk: "Bu sabah Munise biraz hasta ve renksiz uyandı."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan: "Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı."- F. F. Tülbentçi.

E F L N O S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Lenfosit,

6 Harfli Kelimeler

Fileto, Olefin, Telfin, Tensil, Tinsel,

5 Harfli Kelimeler

Fenol, Filet, Fisto, Fitne, Fosil, Lento, Linet, Liste, Nefis, Nefti, Nesil, Nitel, Ofset, Olein, Sefil, Senit, Sifon, Sinle, Steno, Stilo, Telif, Telin, Telis, Telsi, Tenis,

4 Harfli Kelimeler

Elif, Elit, Elti, Enli, Esin, Etil, Etli, Etol, Fent, File, Filo, Fino, Flit, Font, İsot, Lenf, Lens, Liet, Lift, Lise, Neft, Nesi, Nite, Noel, Ofis, Otel, Sent, Silo, Sine, Site, Sofi, Sone, Sote, Sten, Stil, Tein, Tifo,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Fel, Fen, Fes, Fil, Fin, Fit, Fol, Fon, Fos, İle, Lef, Lif, Lot, Net, Not, Ole, Ons, Sel, Sen, Set, Sif, Sin, Sit, Sof, Sol, Son, Tef, Tel, Ten, Tin, Tol, Ton, Tos,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Es, Et, Fe, İl, İn, İs, İt, Le, Ne, Of, Ol, On, Ot, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.