LENFATİK (TDK)


1 . Lenfle ilgili olan.
2 . tıp (***) Lenfatizme tutulmuş olan (kimse): "En iyi çocuk tipi ... uykudan baş kaldırmayan lapacı yani kof, şişman lenfatik çocuktur."- R. H. Karay.

Lenfatik kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi F , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı L sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KALDIRMA Nedir?

Kaldırmak işi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

LAPACI Nedir?


1 . Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan: "Gösterişine bakmayın, lapacının biridir."- .
2 . Yorgun, bitmiş tükenmiş: "Belki o ılık kışlarda biraz fazla nezle oluyor, lodostan belki biraz fazla lapacı oluyorduk ama memnunduk."- S. F. Abasıyanık.

LENF Nedir?

Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa.

LENFA Nedir?

Lenf.

LENFATİK Nedir?


1 . Lenfle ilgili olan.
2 . tıp (***) Lenfatizme tutulmuş olan (kimse): "En iyi çocuk tipi ... uykudan baş kaldırmayan lapacı yani kof, şişman lenfatik çocuktur."- R. H. Karay.

LENFATİZM Nedir?

Vitamin azlığından veya lenf boğumlarının hacminin artmasından doğan, derinin aşırı beyazlığı, tenin çok yumuşak olması, ayaklarda şişme ve boyundaki bezlerde büyüme vb. belirtilerle kendini gösteren bir hastalık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞİŞMAN Nedir?

Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen (kimse), şişko, mülahham: "Şişman odacı sahanlıkta bir daha gözüktü."- E. E. Talu.

TİPİ Nedir?

Kar fırtınası.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

UYKU Nedir?


1 . Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu: "Rahat bir uyku uyumuştum."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Çevrede olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık.
3 . mecaz Doğada görülen sükûnet durumu: "Kış süresince uykuda olan ağaçlar, baharla birlikte uyandı."- .

YANİ Nedir?


1 . "Demek, şu demek ki" anlamlarında bir söz: "Rıza Efendi de belki bu yüzden yani perde niçin açılmıyor diye sinirleniyor."- T. Buğra.
2 . zarf "Sözün kısası, doğrusu" anlamlarında bir söz: "Tesadüf ama bu kadar olur yani."- H. Taner.

A E F K L N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Lenfatik,

7 Harfli Kelimeler

Alfenit, Tekalif,

6 Harfli Kelimeler

Eflani, Filenk, İlkten, Kafein, Kafile, Kalite, Kental, Kentli, Latife, Nafile, Netlik, Taneli, Tekfin, Tekila, Teklif, Telafi, Telaki, Telfin, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aktif, Aleni, Anket, Antik, Atfen, Eflak, Etfal, Etkin, Etlik, Etnik, Fanti, Fenik, Filan, Filet, Final, Fitne, İnfak, İntak, İtlaf, Katil, Kefal, Kefil, Ketal, Kitle, Lakin, Lanet, Latif, Latin, Lenfa, Liken, Linet, Nakil, Nakit, Nakli, Nefti, Nifak, Nikel, Nitel, Talik,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Aile, Akil, Akit, Akli, Akne, Alet, Anif, Atel, Atik, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elif, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, Faik, Fail, Fani, Fena, Fent, File, Fink, Flit, İane, İfna, İfta, İken, İkna, İlan, İlke, İnak,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Ela, Elk, Eti, Fak, Fal, Fan, Fek, Fel, Fen, Fil, Fin, Fit, İfa, İka, İla, İle, İlk, İta, Kal, Kan, Kat, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Laf, Lak, Lan, Lef, Lif,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, An, At, Ek, El, En, Et, Fa, Fe, İl, İn, İt, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.