KOTONPERLE (TDK)

İbrişim gibi parlak ve kalın bir cins pamuk iplik.

Kotonperle kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi O , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi N , altıncı harfi P , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E . Başı K sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİNS Nedir?


1 . Tür, çeşit: "Portakal, turunç cinsinden bir meyvedir."- .
2 . Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu: "Bizim operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var."- H. Taner.
3 . Soy, kök, asıl: "Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.
4 . sıfat, argo Garip, tuhaf.
5 . Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.
6 . sıfat Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan: "Derler ki cins kediler bu çirkinliği gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş."- P. Safa.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İBRİŞİM Nedir?


1 . Kalınca bükülmüş ipek iplik.
2 . sıfat Bu iplikten yapılmış.

İPLİK Nedir?


1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: "İpek ipliği. Pamuk ipliği."- .
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

PAMUK Nedir?


1 . Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium).
2 . Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.
3 . Bu tellerin işlenmiş biçimi: "Yaraya pamuk koydu."- .
4 . sıfat Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış: "Pamuk iplik. Pamuk bez."- .
5 . Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav.

PARLAK Nedir?


1 . Parlayan, ışıldayan: "Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Temiz ve ışıklı: "Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı."- F. N. Çamlıbel.
3 . mecaz Göze çarpacak kadar başarılı: "Birinci İnönü Harbini parlak bir zaferle kazandık."- A. Gündüz.
4 . kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

E E K L N O O P R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kotonperle,

8 Harfli Kelimeler

Elektron,

7 Harfli Kelimeler

Elektro, Kontrol, Rekolte,

6 Harfli Kelimeler

Kenter, Kornet, Krepon, Kreten, Kreton, Operet, Pekent, Pelenk, Peltek, Perlon, Pertek, Petrol, Proton,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Entel, Erken, Etken, Kelep, Keler, Kenet, Kerte, Keten, Keton, Kolon, Kolpo, Korno, Korte, Koton, Lento, Nekre, Neler, Noter, Orlon, Pelte, Peren, Peron, Petek, Poker, Polen, Porno, Porte, Porto, Roket, Tekel, Teker, Tekne, Telek, Tenor, Tepke, Terek, Toner,

4 Harfli Kelimeler

Ekol, Elek, Enek, Eper, Erek, Eren, Erke, Erte, Etek, Eten, Eter, Etol, Kele, Kene, Kent, Kere, Kete, Klon, Klor, Kont, Koro, Kort, Krep, Kron, Leke, Lort, Nere, Noel, Otel, Pert, Polo, Reel, Renk, Repo, Teke, Tepe, Tere, Terk, Tren, Trok,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Eko, Elk, Epe, Erk, Kel, Kep, Ker, Ket, Kol, Kor, Kot, Lep, Lok, Lop, Lor, Lot, Net, Not, Ole, Pek, Pot, Ret, Rol, Rop, Rot, Tek, Tel, Ten, Ter, Tok, Tol, Ton, Top, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Et, Ke, Le, Ne, Ok, Ol, On, Ot, Pe, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.