İçinde av olan 5 harfli 98 kelime var. İçerisinde AV bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında av olan kelimeler listesine ya da Sonu av ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLAVE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Katma, ekleme, ulama
  • "Bu istilanın nasıl bir facia olduğunu Avrupa tarihçileri iyi yazdıkları için bir kelime ilave etmeye lüzum yoktur." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Eklenmiş, katılmış parça
 3. Arttırma, büyütme, abartma
 4. Ek

MAVAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yalan, uydurma söz
  • "Bu sürgünlük mavalı neyin nesi? Aslı astarı var mı? Ya varsa ne yaparım ben?" (Atilla İlhan)

DAVET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çağrı, çağırma
  • "Bir bakanmışım gibi beni kürsüye davet etti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Fakat kâbus içinde bunalmış bir kimse gibi bir türlü bu davete icabet edemez." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Yemekli toplantı
  • "Nevin'in her aklına estikçe yaptığı davetlerden biriydi." (Peyami Safa)
  • "Kimin kimi istifaya davet edeceğini pek yakında gösterecekti." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇAVUŞ

 1. [isim] Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse
 2. Osmanlı Devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli
 3. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli
 4. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş
  • "Katanaların birinin üstünde bir topçu çavuşu oturuyor." (Refik Halit Karay)
 5. Askerî okullarda sınıf başkanı
  • "İki ay içinde üstünlüğünü tanıtarak sınıfının çavuşu olmuştur." (Falih Rıfkı Atay)

AVURT

 1. [isim] Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
  • "Biri avurtlarını şişirip dümbelek çalmaya, diğeri zurna üflemeye başlar." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Kırkını bitirmek üzeredir. Saçları dökülmüş, avurtları birbirine geçmiştir." (Memduh Şevket Esendal)

ÇAVLI

 1. [isim] Henüz ava alıştırılmamış doğan yavrusu

YAVUZ

 1. [sıfat] Güçlü, çetin
  • "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır sözüne uygun olarak açtı ağzını, yumdu gözünü." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. İyi, gürbüz, güzel
  • "Çok cevherli öküzmüş, bol yedir de hele bak, ne yavuz mal olur." (Refik Halit Karay)
 3. Kötü, fena

TAVAF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İslam dininde hac sırasında Kâbe'nin çevresini yedi kez dolaşma
  • "Duvarlardaki mermer levhalara kazılı yazıları okuya okuya, kendi kendine, bütün mabedi tavaf etti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bir şeyin çevresini dolaşma
 3. Kutsal bir yeri ziyaret etme

TAVİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ödün
  • "Galiplerin yenilen devletlere hiçbir taviz vermeyecekleri hissediliyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

BAVCI

 1. [isim] Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa alıştıran kimse

AVŞAR
...
TAVLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] At ahırı
  • "Piyade subaylarının binekleri, makineli tüfek bölümünün katırları o tavlada dururdu." (Necati Cumalı)

KAVMİ
...
AVARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak
  • "Avare insanlar."
  • "Aşkıyla avare olduğum komşu güzeli." (Cahit Sıtkı Tarancı)

HAVUT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Deve semeri

SAVAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış

MAVNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük tekne
  • "Mavnalar kocaman gövdeleriyle sallanır..." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Büyük, üç köşe yelkenli yük gemisi
  • "Köpüklü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir mavna geçiyordu." (Ömer Seyfettin)

LAVAŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Mayalı hamurdan tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince ekmek türü
 2. Yufka inceliğinde açılmış uzun sade pide

LAVUK

 1. [sıfat] Gereksiz konuşan (kimse)

SAVUR
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü