GAVUR (TDK)


1 . Dinsiz kimse.
2 . din b. (***) Müslüman olmayan kimse: "Onca yıl gurbetin kahrını, gâvurun ağzının kokusunu çekmiştik."- .
3 . sıfat, mecaz Merhametsiz, acımasız: "Gâvur bana bir at parası vermeden kalkıp gidecek mi?"- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat İnatçı.

Gavur kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi U , beşinci harfi R . Başı G sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACIMA Nedir?


1 . Acımak işi.
2 . Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?"- H. R. Gürpınar.

ACIMASIZ Nedir?


1 . Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Leylâ Erbil'deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu."- S. İleri.
2 . zarf Acıma duygusu olmadan, merhametsizce: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..."- N. Cumalı.

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

DİNSİZ Nedir?


1 . Dinî inancı olmayan.
2 . mecaz Acımasız.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GURBET Nedir?

Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

İNAT Nedir?


1 . Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim: "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir."- T. Buğra.
2 . Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme: "İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat, halk ağzında İnatçı.

İNATÇI Nedir?

Direngen, ayak direyici: "Her zamanki inatçı ve kinci küçük yüz bu akşam yorgun ve kesikti."- H. E. Adıvar.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOKU Nedir?


1 . Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu: "Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Güzel kokmak için sürülen esans: "Koku sürünmek."- .
3 . mecaz Belirti, işaret: "Ortalıkta bir savaş kokusu var."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MERHAMET Nedir?

Bir kimsenin ya da bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma.

MERHAMETSİZ Nedir?

Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz: "Babam, kararını merhametsiz bir kalple icra etti."- Y. K. Beyatlı.

MÜSLÜMAN Nedir?


1 . İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim.
2 . halk ağzında, din b. (***) Dine bağlı, dindar.
3 . mecaz Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A G R U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Gavur,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Gar, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ar, Av, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.