HERGELELİK (TDK)

Hergele olma durumu: "Bu birçok şeylerin içinde kederler, zayıflamalar, açlıklar ... ve hergelelikler vardı."- S. F. Abasıyanık.

Hergelelik kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı H sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇLIK Nedir?


1 . Aç olma durumu: "Havada güzel güzel dönen bu kuşun, açlıkla, bu yılana saldıracağını hiç düşünmemiştim."- M. Ş. Esendal.
2 . Kıtlık.
3 . mecaz Aşırı istek içinde bulunma: "İki arkadaş görülmemiş bir okuma açlığı içinde durmadan okuyordu."- H. Taner.

BİRÇOK Nedir?

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit: "Bu satırları, birçok mektuba biraz cevap olsun diye yazıyorum."- H. E. Adıvar.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HERGELE Nedir?


1 . Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü.
2 . sıfat, teklifsiz konuşmada Terbiyesiz, görgüsüz (kimse): "Sandalcı Ali it, hergele bir şeydi."- S. F. Abasıyanık.

HERGELELİK Nedir?

Hergele olma durumu: "Bu birçok şeylerin içinde kederler, zayıflamalar, açlıklar ... ve hergelelikler vardı."- S. F. Abasıyanık.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KEDER Nedir?

Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa: "Ya hasta yahut bir kederi var."- H. E. Adıvar.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

ZAYIFLAMA Nedir?

Zayıflamak durumu: "Sanki pek şişman bir şeymiş gibi zayıflama hastalığına tutulmuştu."- M. Ş. Esendal.

E E E G H K L L R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hergelelik,

7 Harfli Kelimeler

Gerekli, Gerilek, Hergele, İlerlek,

6 Harfli Kelimeler

Lekeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Ellik, Erkli, Erlik, Gelir, Gerek, Helik, Helke, Herek, Herik, Herke, İlkel, Kehle, Keler, Kelle, Kelli, Kerih, Kiler,

4 Harfli Kelimeler

Ehil, Ekli, Elek, Elik, Elli, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Gele, Geri, Grek, Gril, Hele, Herk, Hile, İlke, İlle, Kele, Kere, Kerh, Kile, Leke, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gri, Her, İle, İlk, Kel, Ker, Kil, Kir, Leh, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Ek, El, Er, Ge, He, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.