HERGELECİ (TDK)

Yaban atlarına bakan kimse, yabani at çobanı: "Yalnız kendi korucuları, kolcuları, çobanları, mandıracıları, hergelecileri silahlıydı."- Ö. Seyfettin.

Hergeleci kelimesi baş harfi H son harfi İ olan bir kelime. Başında H sonunda İ olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı H sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

ÇOBAN Nedir?

Koyun, keçi, sığır, manda sürülerini otlatan kimse: "Çoban kaval çaldı sordu bülbüle / Sürülerim hani, ovam nerede?"- Z. Gökalp.

HERGELE Nedir?


1 . Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü.
2 . sıfat, teklifsiz konuşmada Terbiyesiz, görgüsüz (kimse): "Sandalcı Ali it, hergele bir şeydi."- S. F. Abasıyanık.

HERGELECİ Nedir?

Yaban atlarına bakan kimse, yabani at çobanı: "Yalnız kendi korucuları, kolcuları, çobanları, mandıracıları, hergelecileri silahlıydı."- Ö. Seyfettin.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOLCU Nedir?


1 . Bir şeyi korumak için bekleyen veya kol gezen görevli, muhafız: "Eski omuzdaşları gibi ne kahve ne kuşçu dükkânı açmaya ne kolcu yazılmaya ne de gazete müvezziliğine tenezzül etti."- Ö. Seyfettin.
2 . eskimiş Hizmetçilere çalışacak ev bulan kimse: "Kolcuya hizmetçi ısmarladık."- .

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUCU Nedir?


1 . Orman veya kır bekçisi.
2 . Kırsal bölgede güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevli.

MANDIRA Nedir?

Koyun, keçi vb. süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer: "Şehirden iki saat ötedeki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getiriyor, ona kestiriyor."- Ö. Seyfettin.

MANDIRACI Nedir?

Mandıra işleten kimse: "Yalnız kendi korucuları, kolcuları, çobanları, mandıracıları silahlıydı."- Ö. Seyfettin.

SİLAH Nedir?


1 . Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.
2 . mecaz Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç.
3 . mecaz Bir konuda etkili her şey: "Bir maddi menfaate dayanmayan meselelerde rica ve niyaz en kuvvetli bir silahtır."- R. N. Güntekin.

SİLAHLI Nedir?

Silahı olan.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YABANİ Nedir?


1 . Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.
2 . Doğada kendiliğinden yetişen (bitki).
3 . mecaz Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat (kimse): "Babası, dağdan gelme, dangıl dungul bir yabaniymiş."- S. M. Alus.

C E E E G H L R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hergeleci,

8 Harfli Kelimeler

Geceleri,

7 Harfli Kelimeler

Hergele,

6 Harfli Kelimeler

Heceli,

5 Harfli Kelimeler

Cehil, Cehre, Cehri, Gelir,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cerh, Ecel, Ecir, Ehil, Elci, Erce, Ergi, Eril, Gece, Gele, Geri, Gril, Hece, Hele, Hile, Lice, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Ece, Ege, Erg, Gri, Her, İle, Leh, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Eh, El, Er, Ge, He, İl, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.