FRENLEYİCİ (TDK)


1 . Bazı organların çalışmasını engelleyen: "Frenleyici kalp sinirleri."- .
2 . mecaz Engelleyen, ilerlemeye, gelişmeye engel olan.

Frenleyici kelimesi baş harfi F son harfi İ olan bir kelime. Başında F sonunda İ olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı F sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

İLERLEME Nedir?


1 . İlerlemek işi.
2 . Terfi, terakki: "Hâkim ve savcıların ... meslekte ilerlemeleri ... kanunla düzenlenir."- Anayasa.
3 . felsefe Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki.

KALP Nedir?


1 - Yürek.
2 - Yürek sayrılığı.
3 - Sevgi, gönül.
4 - Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri.
5 - Duygu, °his.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

SİNİ Nedir?

Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi: "Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti."- A. Haşim.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

C E E F L N R Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Frenleyici,

7 Harfli Kelimeler

Fenerci, Fenerli, İyicene, Yenirce, Yerinel,

6 Harfli Kelimeler

Enfiye, Enlice, Eyerci, Eyerli, Fiilen, Frenci, Lineer, Nereli, Yenice, Yenici, Yerici, Yerine,

5 Harfli Kelimeler

Ceren, Cinli, Elifi, Fecir, Fenci, Fener, Ferli, Fince, İleri, İncil, İncir, İrice, İyice, Nefer, Nefir, Nefiy, Neler, Nicel, Yelin, Yenli, Yerel, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cife, Ecel, Ecir, Elci, Elif, Enir, Enli, Erce, Eren, Eril, Erin, Eyer, Feci, Fiil, File, Fire, Fren, İnce, İnci, İrin, Lenf, Lice, Nece, Neci, Nere, Nice, Niye, Reel, Reye, Yele, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cif, Cin, Ece, Efe, Fel, Fen, Fer, Fil, Fin, İle, İni, İri, İye, İyi, Lef, Ley, Lif, Lir, Ney, Rey, Yel, Yen, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Er, Ey, Fe, İl, İn, Le, Ne, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.