FRENLENMEK (TDK)

Frenleme işi yapılmak.

Frenlenmek kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı F sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FRENLEME Nedir?

Frenlemek işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E E F K L M N N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Frenlenmek,

9 Harfli Kelimeler

Fenlenmek, Frenlemek, Frenlenme, Renklenme,

8 Harfli Kelimeler

Felemenk, Fenlenme, Frenleme, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Enenmek, Erfelek, Ermenek, Fermene, Keneler,

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Enenme, Kefere, Keleme, Kemere, Kermen, Meleke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Erken, Ermek, Felek, Fener, Frenk, Kefen, Kefne, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kenef, Kerem, Melek, Merek, Nefer, Nekre, Neler, Remel,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Feke, Fren, Kefe, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Leke, Lenf, Meke, Nemf, Nene, Nere, Reel, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Erk, Fek, Fel, Fen, Fer, Kel, Kem, Ker, Lef, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Fe, Ke, Le, Me, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.