FETTANCA (TDK)


1 . Fettan gibi.
2 . zarf (fetta'nca) Fettana uygun bir biçimde.

Fettanca kelimesi baş harfi F son harfi A olan bir kelime. Başında F sonunda A olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi A . Başı F sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

FETTAN Nedir?


1 . Fitneli, karıştırıcı.
2 . mecaz Gönül ayartıcı, cilveli: "Bunun için değil mi ki senin kadın tanıdıklarının hepsi fettandırlar."- P. Safa.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A C E F N T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Fettanca,

6 Harfli Kelimeler

Fecaat, Fettan,

5 Harfli Kelimeler

Antet, Atfen, Fanta, Nafta, Necat, Tafta,

4 Harfli Kelimeler

Afat, Afet, Anca, Cana, Cefa, Fena, Fent, Naat, Neft, Taat, Tane,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Aft, Ana, Ant, Ata, Ate, Can, Cet, Fan, Fen, Net, Tan, Tat, Tef, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, At, Ce, En, Et, Fa, Fe, Ne, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.