FETTAN (TDK)


1 . Fitneli, karıştırıcı.
2 . mecaz Gönül ayartıcı, cilveli: "Bunun için değil mi ki senin kadın tanıdıklarının hepsi fettandırlar."- P. Safa.

Fettan kelimesi baş harfi F son harfi N olan bir kelime. Başında F sonunda N olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N . Başı F sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAR Nedir?


1 . Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu: "Saatin ayarı bozuk. Televizyonun ses ayarı iyi."- .
2 . Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü: "Memleket saat ayarı."- .
3 . Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi.
4 . Bir iş veya bir davranışta gereken ölçü: "Kalorifercinin ayarı yok, ya çok yakıyor veya hiç yakmıyor."- .
5 . mecaz Değer, derece: "Biz, telif eser ayarında bir sanat kıymeti taşıyan tercümelere teşekkür edelim."- B. R. Eyuboğlu.

AYARTI Nedir?

Baştan çıkarma.

AYARTICI Nedir?

Baştan çıkaran, doğru yoldan saptıran (kimse): "O hep eski oynak, gönül ayartıcı ve neşeli Samiye idi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

CİLVE Nedir?


1 . Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz: "Romantik devirlerde bu nevi cilvelere aşk mâni olurdu, şimdi de kültür."- P. Safa.
2 . mecaz Görünme, ortaya çıkma, tecelli: "Denizin çok cilvelerini tattık, diyordu."- R. N. Güntekin.

CİLVELİ Nedir?

Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr, cilvebaz: "Cilveli kadın."- .

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

FETTAN Nedir?


1 . Fitneli, karıştırıcı.
2 . mecaz Gönül ayartıcı, cilveli: "Bunun için değil mi ki senin kadın tanıdıklarının hepsi fettandırlar."- P. Safa.

FİTNE Nedir?


1 . Karışıklık, kargaşa: "Fitneyi bastırmak kolay değil."- .
2 . sıfat Fitneci, ara bozucu.

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞTIRICI Nedir?


1 . İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı.
2 . teknik Çeşitli besin maddelerini karıştırma ve çarpma işinde kullanılan araç veya alet.
3 . sıfat, mecaz Ortalığı birbirine katan, fitneci, müfsit.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIDIK Nedir?


1 . Tanışılıp konuşulan (kimse), bildik, tanış: "Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı."- A. Haşim.
2 . Daha önceden bilinen, görülen, aşina: "Yanaştığımız iskeleden birtakım dost ve tanıdık çehreler bana doğru uzanmış, gülümsüyor..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A E F N T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Fettan,

5 Harfli Kelimeler

Antet, Atfen,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Fena, Fent, Neft, Tane,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ant, Ate, Fan, Fen, Net, Tan, Tat, Tef, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, At, En, Et, Fa, Fe, Ne, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.