ENFLASYON (TDK)


1 . Para şişkinliği.
2 . mecaz Gereğinden fazla artış, şişkinlik: "Hasılı orada da bizdeki gibi bir armağan enflasyonu var."- H. Taner.
3 . halk ağzında Pahalılık: "Esnaf, enflasyonun acısını fiyatları insafsızca artırarak çıkarıyor."- H. Taner.

Enflasyon kelimesi baş harfi E son harfi N olan bir kelime. Başında E sonunda N olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi N , üçüncü harfi F , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi N . Başı E sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARMAĞAN Nedir?


1 . Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye: "Hasılı orada da bizdeki gibi bir armağan enflasyonu var."- H. Taner.
2 . Ödül: "Nobel armağanı."- .
3 . Bir bilim adamının emek verdiği dalda onu anmak için hazırlanan bilimsel eser: "Macit Gökberk Armağanı."- .
4 . mecaz Bağış, ihsan.

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

ARTIŞ Nedir?

Artma işi, artma, artım, çoğalış: "Fiyat artışı. Nüfus artışı."- .

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ENFLASYON Nedir?


1 . Para şişkinliği.
2 . mecaz Gereğinden fazla artış, şişkinlik: "Hasılı orada da bizdeki gibi bir armağan enflasyonu var."- H. Taner.
3 . halk ağzında Pahalılık: "Esnaf, enflasyonun acısını fiyatları insafsızca artırarak çıkarıyor."- H. Taner.

FAZLA Nedir?


1 . Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade: "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı."- R. N. Güntekin.
2 . Daha çok, aşkın: "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz."- B. Felek.
3 . Artmış olan: "Fazla ekmeğiniz var mı?"- .
4 . zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde: "Fazla konuşma yeter."- .
5 . zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

FİYAT Nedir?


1 - Alım ya da satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, °paha.
2 - Bir mal ya da hizmet için uygun görülen parasal karşılık.
3 - Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

İNSAFSIZCA Nedir?

İnsafsız bir biçimde, insafsızcasına, gaddarca: "Esnaf, enflasyonun acısını fiyatları insafsızca artırarak çıkarıyor."- H. Taner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

PAHA Nedir?

Değer, fiyat, eder.

PAHAL Nedir?


1 . Ters, aksi: "Bazen - pahal gibi midemizden rahatsız olduğumuz günlerde - sık sık öğle ve akşam yemeklerine davetlisinizdir."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Ağır, hantal.

PAHALI Nedir?

Fiyatı yüksek olan, ucuz karşıtı: "Ana kız ikisini de sevinçlerinden çıldırtacak kadar ağır, pahalı hediyeler getirmişti."- R. H. Karay.

PAHALILIK Nedir?


1 . Bir şeyin fiyatının yüksek olması durumu veya pahalı olma durumu.
2 . Fiyatların genel olarak yükselmesi, fiyat artışı: "Bu pahalılıkta hâlimiz ne olacak?"- .

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

ŞİŞKİN Nedir?


1 . Şişmiş, şişirilmiş: "Ayağa kalktı, arka ayaklarını geriye itip şişkin adaleleri çekerek ... gerdi."- P. Safa.
2 . Kabarık, şiş.

ŞİŞKİNLİK Nedir?


1 . Şişkin olma durumu.
2 . Kabarıklık, şişlik: "Yürürken ceketinin arka tarafında bir şişkinlik gözüme ilişti."- R. H. Karay.
3 . Bağırsaklarda gaz birikmesi sonucu karında oluşan şişme ve gerginlik.
4 . Enflasyon.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

A E F L N N O S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Enflasyon,

7 Harfli Kelimeler

Selofan,

6 Harfli Kelimeler

Anofel, Fanyol, Fasone, Naylon,

5 Harfli Kelimeler

Afyon, Alyon, Anons, Anyon, Aslen, Aynen, Elyaf, Eslaf, Esnaf, Falso, Fason, Fenol, Lanse, Lenfa, Salon,

4 Harfli Kelimeler

Anne, Ayol, Elan, Esna, Fena, Foya, Laso, Lenf, Lens, Nale, Nane, Neon, Noel, Olay, Onay, Oysa, Saye, Sefa, Sena, Sofa, Sone, Soya,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Ayn, Ela, Fal, Fan, Fas, Fay, Fel, Fen, Fes, Fol, Fon, Fos, Laf, Lan, Lef, Ley, Nal, Nan, Nas, Ney, Ole, Ona, Ons, Oya, Saf, Sal, San, Say, Sel, Sen, Sof, Sol, Son, Soy, Yal, Yan, Yas, Yel, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, An, As, Ay, El, En, Es, Ey, Fa, Fe, La, Le, Ne, Of, Ol, On, Oy, Se, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.