EMPERYALİZM (TDK)

Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık: "İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu."- S. Ayverdi.

Emperyalizm kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi M , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi M . Başı E sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DEHŞET Nedir?


1 - Bir tehlike ya da korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı.
2 - Olağanüstü.
3 - Olağanüstü şeyler karşısında şaşma anlatır.

EGEMEN Nedir?


1 . Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: "Egemen devlet."- .
2 . mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

EKONOMİK Nedir?


1 . Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi: "Bugüne kadar ekonomik bakımdan ne sıkıntılar çektiğimizi bir biz biliriz."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Az masraflı, kazançlı, hesaplı, iktisadi.
3 . mecaz Kolay kullanılabilen: "Matematik dili ayrıca en ekonomik dildir."- H. Taner.

EMPERYALİZM Nedir?

Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık: "İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu."- S. Ayverdi.

İSTEM Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

İSTEME Nedir?

İstemek işi: "İsteme adresi."- .

SİYASİ Nedir?


1 . Siyasetle ilgili, siyasal, politik: "Siyasi işlere karışmamanı tavsiye ederim."- P. Safa.
2 . isim Siyasetçi, politikacı.

SÖMÜRÜ Nedir?

Sömürme işi.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TECRÜBE Nedir?


1 . Deneyim.
2 . Deney.
3 . Görgü: "Sonraları, diplomasi âleminde edindiğim tecrübeler bana, bu hükmümde yanılmadığımı ispat etmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

VAHŞET Nedir?


1 - Yabanıl olma durumu, yabanıllık.
2 - Korku, ürküntü.
3 - Issızlık, yalnızlık.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAKINDAN Nedir?


1 . Yakın bir yerden, yakın olarak: "Yakından bakılırsa iyi görülür."- .
2 . mecaz Çok dikkatli, titiz bir biçimde: "Hükûmet gibi müttefik kuvvetlerin ajanları da olayları yakından gözetliyorlardı."- T. Buğra.

YAYILI Nedir?

Yayılmış, serilmiş: "Kaymakamlık odasında bile seccadesi yayılı dururdu."- M. Ş. Esendal.

YAYILIMCI Nedir?

Emperyalist.

YAYILIMCILIK Nedir?

Emperyalizm.

YAYILMA Nedir?


1 . Yayılmak işi, intişar.
2 . fizik Işığın, bir kaynaktan çıkarak doğru çizgiler durumunda türlü yönlere dağılması.
3 . tıp (***) Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalığın organizmanın başka bir yerine sıçraması, metastaz.

A E E L M M P R Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Emperyalizm,

9 Harfli Kelimeler

Marizleme,

7 Harfli Kelimeler

Ameliye, Amipler, Empirme, Emprime, Emzirme, Malzeme, Mezalim, Mezamir, Palmiye, Realizm, Yelpaze, Yerilme, Yermeli,

6 Harfli Kelimeler

Apreli, Emilme, Eprime, Erimez, Eyerli, Ezilme, İmleme, İzleme, Maliye, Marley, Melami, Memeli, Milyar, Piyale, Prizma,

5 Harfli Kelimeler

Alize, Amele, Amper, Ampir, April, Azeri, Elzem, Email, Emare, Emaye, Emraz, Epeyi, Erime, Erzel, Eylem, İlzam, İmale, İmame, İzale, İzlem, Lazer, Lepra, Lerze, Lezar, Maile, Mariz, Melez, Meram, Mermi, Meyil, Mezar, Mezra, Mimar, Mirza, Miyar, Miyaz, Perma, Permi, Piyaz, Remel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alim, Amel, Amil, Amip, Amir, Amme, Apel, Apre, Azil, Azim, Elem, Elim, Elma, Emay, Emel, Emir, Emme, Emmi, Eper, Epey, Eril, Erim, Erme, Eyer, Ezel, Ezme, İare, İlam, İlme, İmal, İmam, İmar, İmla, İmza, İrap, İzam, Lame, Larp,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Alp, Ari, Arp, Arz, Ela, Epe, Eza, İla, İle, İma, İye, Lam, Lap, Laz, Lep, Ley, Lim, Lir, Mai, Mal, Mey, Mil, Mim, Mir, Pal, Pay, Pey, Pil, Pim, Pir, Ram, Rap, Ray, Rey, Yal, Yar, Yaz, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Ay, Az, El, Em, Er, Ey, İl, İm, İp, İz, La, Le, Me, Mi, Pe, Ra, Re, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.