EMPERYALİST (TDK)

Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı: "1
6 Mart 191
5 günü İstanbul'u işgale başlayan emperyalist kuvvetlerin şehirde yaptıkları vahşeti..."- H. Taner.

Emperyalist kelimesi baş harfi E son harfi T olan bir kelime. Başında E sonunda T olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi M , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi S , onbirinci harfi T . Başı E sonu T olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EMPERYALİST Nedir?

Emperyalizm yanlısı olan, yayılmacı, yayılımcı: "1
6 Mart 191
5 günü İstanbul'u işgale başlayan emperyalist kuvvetlerin şehirde yaptıkları vahşeti..."- H. Taner.

EMPERYALİZM Nedir?

Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık: "İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu."- S. Ayverdi.

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

KUVVETLE Nedir?


1 . Güçlü ve sağlam bir biçimde: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal.
2 . Üzerinde durarak, direnerek: "Kuvvetle iddia edilebilir."- .

MART Nedir?

Yılın otuz bir gün süren üçüncü ayı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞEHİR Nedir?

Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VAHŞET Nedir?


1 - Yabanıl olma durumu, yabanıllık.
2 - Korku, ürküntü.
3 - Issızlık, yalnızlık.

YANLI Nedir?

Yandaş.

YAYILI Nedir?

Yayılmış, serilmiş: "Kaymakamlık odasında bile seccadesi yayılı dururdu."- M. Ş. Esendal.

YAYILIMCI Nedir?

Emperyalist.

YAYILMA Nedir?


1 . Yayılmak işi, intişar.
2 . fizik Işığın, bir kaynaktan çıkarak doğru çizgiler durumunda türlü yönlere dağılması.
3 . tıp (***) Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalığın organizmanın başka bir yerine sıçraması, metastaz.

A E E L M P R S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Emperyalist,

9 Harfli Kelimeler

Sermayeli,

8 Harfli Kelimeler

Elmasiye, Pisletme, Resmiyet, Serpilme, Seyirtme,

7 Harfli Kelimeler

Ameliye, Amipler, Esritme, Estirme, Eylemsi, Maliyet, Maltepe, Meriyet, Mersiye, Metalsi, Palmiye, Pisleme, Plaster, Raptiye, Realist, Realite, Resital, Riyaset, Selamet, Semerli, Sempati, Sepetli, Serilme, Sermaye, Sirayet, Temriye, Tepilme, Termiye, Tesmiye, Tipleme, Yerilme, Yermeli, Yeterli, Yetirme,

6 Harfli Kelimeler

Apreli, Apseli, Ariyet, Asliye, Atelye, Emaret, Empati, Epitel, Eprime, Eritme, Ertesi, Esaret, Esatir, Esirme, Esperi, Espiye, Esrime, Estamp, Etriye, Eyalet, Eyerli, Eyitme, İletme, İmaret, İsleme, İsteme, Lamise, Maiyet, Maliye, Marley, Master, Matris, Melisa, Mesail, Mesela, Mesire, Metres, Metris, Milyar, Mitral,

5 Harfli Kelimeler

Altes, Amele, Amper, Ampir, April, Elips, Elmas, Email, Emare, Emaye, Emsal, Emtia, Epeyi, Erime, Esame, Esire, Esmer, Espri, Ester, Etsel, Eylem, Eytam, İmale, İptal, İrsal, İsale, İslam, İsmet, İspat, İstem, İster, Lemis, Lepra, Liret, Liste, Litre, Maile, Melas, Meles, Meres,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amip, Amir, Amit, Apel, Apre, Apse, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Ayet, Elem, Elim, Elit, Elma, Elti, Emay, Emel, Emet, Emir, Eper, Epey, Erat, Eril, Erim, Erme, Erte, Eser, Esim, Esir, Esma, Esme, Esre,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alp, Alt, Ari, Arp, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Ela, Epe, Eti, İla, İle, İma, İrs, İsa, İta, İye, Lam, Lap, Lep, Ley, Lim, Lir, Mai, Mal, Mas, Mat, Met, Mey, Mil, Mir, Mis, Mit, Pal, Pas, Pat,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, At, Ay, El, Em, Er, Es, Et, Ey, İl, İm, İp, İs, İt, La, Le, Me, Mi, Pe, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.