DİRİMSELCİLİK (TDK)

Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti.

Dirimselcilik kelimesi baş harfi D son harfi K olan bir kelime. Başında D sonunda K olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı D sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

C D E K L L M R S İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Dirimselcilik,

11 Harfli Kelimeler

Sildirilmek,

10 Harfli Kelimeler

Demircilik, İlericilik, Remilcilik, Resimcilik, Sildirilme,

9 Harfli Kelimeler

Delicilik, Dericilik, Esircilik, İkircimli, İlimcilik, İsimcilik, Kirecimsi, Sildirmek, Silicilik,

8 Harfli Kelimeler

Cimrilik, Demircik, Dilcilik, Diriksel, Dirilmek, Dirimlik, Dirimsel, Emicilik, Eskrimci, İkilemli, Kemirici, Liderlik, Resimlik, Resmilik, Selimlik, Sildirme,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Demirci, Demirli, Demirsi, Derslik, Dikilme, Direkli, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Emircik, Emirlik, Erillik, Esirlik, İkircil, İkircim, İlerici, İlmikli, İrkilme, İsimlik, Kesimci, Kesirli, Kilerci, Kilimci, Kilisli, Kirdeci, Kredili, Midilli, Reislik, Remilci, Resimci, Resimli, Rimelli, Sicilli, Sidikli, Sililik, Silmeci, Sirkeci, Sirkeli,

6 Harfli Kelimeler

Delici, Demiri, Demlik, Derici, Derili, Dikici, Dikili, Dilcik, Dillek, Dilmek, Dilsel, Dirice, Dirlik, Dirsek, Edimli, Eriksi, Esirci, Eskici, Eskrim, İkilem, İlikli, İliksi, İlkeci, İrilik, İsilik, İsimli, Kesici, Kilise, Kimisi, Likide, Liseli, Meclis, Mideci, Mikser, Riskli, Sekili, Selcik, Serili, Silici, Silkme,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Cemil, Cesim, Cimri, Cirim, Cisim, Delik, Delil, Demir, Demli, Derik, Dicle, Dikel, Dikim, Dikme, Dikse, Dilci, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dilsi, Direk, Diril, Dirim, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Emcik, Emici, Emlik, Ercik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, İkici, İkili, İklim,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cide, Deli, Delk, Deri, Derk, Ders, Dimi, Diri, Disk, Ecir, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Eksi, Elci, Elik, Elim, Elli, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, Esik, Esim, Esir, Eski, İdil, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İmdi, İris, İsim,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Dek, Dem, Dik, Dil, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel, Sem, Ser, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.