BİBLİYOGRAFİK (TDK)

Kaynakla ilgili.

Bibliyografik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A , onbirinci harfi F , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı B sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KAYNAK Nedir?


1 . Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe: "İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: "Işık kaynağı."- . "Isı kaynağı."- .

A B B F G K L O R Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Bibliyografik,

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi,

11 Harfli Kelimeler

Bibliyograf,

10 Harfli Kelimeler

Biyografik,

9 Harfli Kelimeler

Biyografi,

8 Harfli Kelimeler

Biyograf,

7 Harfli Kelimeler

Babilik, Bayilik, Bibilik, Borikli, Fikirli, Gabilik, Kibirli, Kolibri,

6 Harfli Kelimeler

Birlik, Filika, Grafik, İbibik, İbikli, İrilik, İyilik, Kalori, Yarlik, Yilbik,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Bakir, Barok, Biblo, Bikir, Bilar, Bilgi, Bilir, Birli, Borak, Borik, Boyar, Fakir, Faril, Fiili, Fikir, Filar, Firak, Firik, Flora, Flori, Frigo, Gabro, Gafil, Garbi, Gayri, Giray, Goril, İbrik, İkbal, İkili, İlbay, Kabil, Kabir, Kablo, Kafir, Kagir, Kargo, Kibar, Kibir,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Akil, Akli, Akor, Argo, Arif, Ayol, Babi, Baki, Balo, Bari, Bark, Baro, Bayi, Bibi, Biga, Bili, Bira, Biri, Blok, Bora, Boya, Brik, Fabl, Faik, Fail, Fakr, Fark, Fiil, Filo, Flok, Flor, Fobi, Folk, Fora, Foya, Frak, Gabi, Gali, Gark,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Afi, Alg, Ali, Alo, Ari, Ark, Bak, Bal, Bar, Bay, Bir, Boa, Bok, Bol, Bor, Boy, Fak, Fal, Far, Fay, Fil, Fok, Fol, Gaf, Gak, Gar, Gol, Gri, İfa, İka, İki, İla, İlk, İri, İyi, Kal, Kar, Kay, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Af, Ak, Al, Ar, Ay, Fa, İl, Ki, La, Of, Ok, Ol, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.