BİBLİYOGRAFYA (TDK)

Kaynakça.

Bibliyografya kelimesi baş harfi B son harfi A olan bir kelime. Başında B sonunda A olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A , onbirinci harfi F , onikinci harfi Y , onüçüncü harfi A . Başı B sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAYNAK Nedir?


1 . Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe: "İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: "Işık kaynağı."- . "Isı kaynağı."- .

KAYNAKÇA Nedir?

Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi.

A A B B F G L O R Y Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Bibliyografya,

11 Harfli Kelimeler

Bibliyograf,

9 Harfli Kelimeler

Biyografi,

8 Harfli Kelimeler

Biyograf,

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Argali, Boalar, Gabari, Gabyar, Galiba, İlarya, Riyala, Yarbay,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Agora, Agraf, Albay, Arabi, Ariya, Ayyar, Babai, Bafra, Balar, Balya, Barba, Biblo, Bilar, Bilgi, Bilir, Birli, Boyar, Falya, Farba, Faril, Filar, Flora, Flori, Frigo, Gabro, Gabya, Gafil, Garbi, Gayri, Gayya, Giray, Goril, İlbay, Lagar, Largo, Oraya, Rafya, Ragbi, Riyal,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Afal, Alay, Alfa, Araf, Argo, Arif, Arya, Ayal, Ayar, Ayla, Ayol, Baba, Babi, Bala, Balo, Bara, Bari, Baro, Bayi, Bibi, Biga, Bili, Bira, Biri, Bora, Boya, Faal, Fabl, Fail, Fiil, Filo, Flor, Fobi, Fora, Foya, Gabi, Gala,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Afi, Ala, Alg, Ali, Alo, Ara, Ari, Aya, Bal, Bar, Bay, Bir, Boa, Bol, Bor, Boy, Fal, Far, Fay, Fil, Fol, Gaf, Gar, Gol, Gri, İfa, İla, İri, İyi, Laf, Lif, Lig, Lir, Lor, Oba, Ora, Org, Oya,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Af, Al, Ar, Ay, Fa, İl, La, Of, Ol, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.