BİBLİYOGRAF (TDK)

Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman.

Bibliyograf kelimesi baş harfi B son harfi F olan bir kelime. Başında B sonunda F olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A , onbirinci harfi F . Başı B sonu F olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİBLİYOGRAFYA Nedir?

Kaynakça.

BİLEN Nedir?

Bilgisi olan, bilgin, °âlim.

KAYNAK Nedir?


1 . Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe: "İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: "Işık kaynağı."- . "Isı kaynağı."- .

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

A B B F G L O R Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bibliyograf,

9 Harfli Kelimeler

Biyografi,

8 Harfli Kelimeler

Biyograf,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Biblo, Bilar, Bilgi, Bilir, Birli, Boyar, Faril, Filar, Flora, Flori, Frigo, Gabro, Gafil, Garbi, Gayri, Giray, Goril, İlbay, Largo, Ragbi, Riyal, Yorga,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Argo, Arif, Ayol, Babi, Balo, Bari, Baro, Bayi, Bibi, Biga, Bili, Bira, Biri, Bora, Boya, Fabl, Fail, Fiil, Filo, Flor, Fobi, Fora, Foya, Gabi, Gali, Gayr, Gibi, Golf, Gril, İbra, İlga, İlgi, Liga, Lira, Lobi, Olay, Oral, Orya, Riya,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Afi, Alg, Ali, Alo, Ari, Bal, Bar, Bay, Bir, Boa, Bol, Bor, Boy, Fal, Far, Fay, Fil, Fol, Gaf, Gar, Gol, Gri, İfa, İla, İri, İyi, Laf, Lif, Lig, Lir, Lor, Oba, Ora, Org, Oya, Rab, Raf, Ray, Rol,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Af, Al, Ar, Ay, Fa, İl, La, Of, Ol, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.