BİBLİYOFİL (TDK)

Kitapsever.

Bibliyofil kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi B , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi F , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L . Başı B sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

KİTAPSEVER Nedir?

Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı (kimse), bibliyofil.

B B F L L O Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bibliyofil,

7 Harfli Kelimeler

Bilfiil,

5 Harfli Kelimeler

Biblo, Fiili, Lifli,

4 Harfli Kelimeler

Bibi, Bili, Fiil, Filo, Fobi, Lobi,

3 Harfli Kelimeler

Bol, Boy, Fil, Fol, İyi, Lif, Yol,

2 Harfli Kelimeler

İl, Of, Ol, Oy, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.