BELİRLENİMCİLİK (TDK)

Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm.

Belirlenimcilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı B sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKİRCİ Nedir?

Belirlenimci.

GEREKİRCİLİK Nedir?

Belirlenimcilik.

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KAÇINILMAZ Nedir?

İstek ve irade dışında olan: "Silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir."- Anayasa.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

B C E E K L L L M N R İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Belirlenimcilik,

12 Harfli Kelimeler

Belirlenimci,

10 Harfli Kelimeler

Belirlenim, Belirlilik, Bilecenlik, Bilimcilik, Birincilik, İlericilik, İlkelciler, Kibirlenme, Remilcilik,

9 Harfli Kelimeler

Becerikli, Bencillik, Bilecikli, Bilicilik, Bilmeceli, Binicilik, Birikimci, Birlenmek, Ecnebilik, İkircimli, İliklenme, İlimcilik, Kilermeni,

8 Harfli Kelimeler

Belirmek, Bellekli, Bellilik, Bencilik, Berkinme, Bilenmek, Bilinmek, Binilmek, Binlerce, Bircilik, Birincil, Birlemek, Birlenme, Cibinlik, Cimrilik, Emicilik, İkilemli, İkilenme, İlikleme, İncelmek, İncirlik, Kemirici, Kirlenme, Mercekli, Millilik, Nemlilik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Bekinme, Belemir, Belirli, Belirme, Belkili, Benekli, Benimki, Berkime, Bilecen, Bilecik, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bilimci, Bilinme, Bilmece, Binilme, Birecik, Biricik, Birikim, Birikme, Birinci, Birleme, Eklemli, Elimine, Ellilik, Ellinci, Emircik, Emirlik, Enlilik, Erillik, Erincek, Erinlik, Erinmek, Erkenci, Erkinci, İbnelik, İkileme, İkincil,

6 Harfli Kelimeler

Beceri, Bellek, Bellem, Bellik, Bencil, Benlik, Bereli, Beriki, Bikini, Bileme, Bilici, Bilmek, Binici, Binlik, Binmek, Birlik, Cebeli, Cebire, Cebren, Cemile, Cermen, Ebelik, Ecnebi, Ekilme, Ekinci, Elemli, Emekli, Enberi, Enlice, Erimek, Erinme, Ermeni, İbikli, İkilem, İkinci, İlenme, İlikli, İlinek, İlkeci, İnilme,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belce, Belek, Belen, Belik, Belki, Belli, Bence, Benci, Benek, Benli, Beril, Bicik, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Bilme, Binek, Biner, Binme, Birci, Birim, Birli, Cebel, Cebin, Cebir, Celbe, Celil, Cemil, Cemre, Ceren, Cibin, Cibre, Cimri, Cinli, Cirim, Ebeli, Ekici, Ekili,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bile, Bili, Bini, Biri, Brik, Cebe, Celi, Cemi, Cenk, Ecel, Ecir, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erce, Erek, Eren, Erik, Eril,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Cem, Cer, Cim, Cin, Ebe, Ece, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Leb, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.