BELİRLENİMCİ (TDK)

Belirlenimcilik yanlısı olan, gerekirci, determinist.

Belirlenimci kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRLENİMCİLİK Nedir?

Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm.

DETERMİNİST Nedir?

Belirlenimci.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKİRCİ Nedir?

Belirlenimci.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YANLI Nedir?

Yandaş.

B C E E L L M N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Belirlenimci,

10 Harfli Kelimeler

Belirlenim,

9 Harfli Kelimeler

Bilmeceli,

8 Harfli Kelimeler

Binlerce, Birincil, Birlenme,

7 Harfli Kelimeler

Belemir, Belirli, Belirme, Bilecen, Bilenme, Bilimci, Bilinme, Bilmece, Binilme, Birinci, Birleme, Elimine, Ellinci, İlerici, İmrence, İncelme, Remilci, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Beceri, Bellem, Bencil, Bereli, Bileme, Bilici, Binici, Cebeli, Cebire, Cebren, Cemile, Cermen, Ecnebi, Elemli, Enberi, Enlice, Erinme, Ermeni, İlenme, İnilme, İnleme, İnmeli, İrinli, Lineer, Minber, Mineci, Mineli, Nemcil, Nereli,

5 Harfli Kelimeler

Belce, Belen, Belli, Bence, Benci, Benli, Beril, Bilim, Bilir, Bilme, Biner, Binme, Birci, Birim, Birli, Cebel, Cebin, Cebir, Celbe, Celil, Cemil, Cemre, Ceren, Cibin, Cibre, Cimri, Cinli, Cirim, Ebeli, Emici, Enlem, Erbin, Erime, Ermin, İleri, İmece, İmren, İncil, İncir, İrice,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Bile, Bili, Bini, Biri, Cebe, Celi, Cemi, Ecel, Ecir, Elci, Elem, Elim, Elli, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Erce, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, İbne, İbre, İlim, İlle, İlme, İnce, İnci, İnme, İrin, Lice, Lime, Meni,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Cem, Cer, Cim, Cin, Ebe, Ece, İle, İni, İri, Leb, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.