AZMA (TDK)


1 . Azmak işi.
2 . sıfat, biyoloji Melez.

Azma kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Z , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A . Başı A sonu A olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZMAK Nedir?


1 . Küçük su birikintisi, gölcük.
2 . Bataklık. azmak (II) -ar (nsz)
1 . Taşkınlıkta ileri gitmek: "Çocuklar azdı."- .
2 . Deniz, ırmak vb. kabarmak, taşmak: "Deniz azdı."- .
3 . Yara, hastalık etkili, tehlikeli duruma gelmek: "Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış."- A. Haşim.
4 . Cinsel duyguları artmak.
5 . Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek.
6 . Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak: "Katır, atla eşekten azmış bir hayvandır."- .
7 . Bitkiler, aşırı büyümek.

BİYOLOJİ Nedir?

Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.

MELEZ Nedir?


1 . Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis.
2 . Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse): "Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Katışık, karışık: "Melez bir dil."- .

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A A M Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Azma,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Aza, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Am, Az,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.