ARTİSTLİK (TDK)


1 . Artistin görevi: "Düşünmüş, taşınmış, o da bizim gibi artistliğe heves etmişti."- R. H. Karay.
2 . Artist olma durumu.

Artistlik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTİST Nedir?


1 - Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, °sanatkâr.
2 - Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse.
3 - Sinema oyuncusu.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

HEVES Nedir?


1 . İstek, eğilim, arzu, şevk: "Küçüklüğünden beri bütün hevesi bahriyede idi."- H. Taner.
2 . Gelip geçici istek.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

A K L R S T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Artistlik,

8 Harfli Kelimeler

Artistik, Taksirli,

7 Harfli Kelimeler

Asrilik, İktisat, İltisak, İstikra, İttisal, Kristal, Satirik, Silikat, Sirtaki,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Artist, Asilik, İstika, İstila, İtalik, İtikal, İtikat, Kalsit, Kirtil, Lastik, Riskli, Siktir, Sirkat, Statik, Taklit, Taksir, Taksit, Taktir, Tastir, Trakit,

5 Harfli Kelimeler

Astik, İksir, İrsal, İtila, İtlik, Karst, Kasti, Katil, Kilis, Kilit, Kilsi, Kiril, Kirli, Laski, Likit, Lirik, Rakit, Sakil, Sakit, Salik, Satir, Siirt, Silik, Silki, Sitil, Start, Taksi, Takti, Talik, Tarik, Tatil, Tilki, Tirat, Tirit, Tirsi,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akis, Akit, Akli, Aksi, Asil, Asit, Asli, Asri, Atik, İlik, İrat, İris, İsal, İsli, İtki, Kail, Kari, Kars, Kart, Kast, Kati, Kils, Kira, Kist, Klas, Kral, Laik, Lika, Lira, Raks, Rast, Rika, Risk, Saik, Sair, Saki, Salt, Sari, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İki, İla, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kal, Kar, Kas, Kat, Kil, Kir, Kit, Lak, Lir, Sak, Sal, Sik, Sit, Ski, Tak, Tal, Tar, Tas, Tat, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, At, İl, İs, İt, Ki, La, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.