ARTİSTİK (TDK)

Güzel sanatların gerektirdiği niteliğe uygun, sanatlı: "Artistik patinaj."- .

Artistik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

PATİ Nedir?


1 . Kedi, köpek vb. hayvanların ön ayağı.
2 . halk ağzında Küçük çocuk ayağı.

PATİNAJ Nedir?


1 . Buz pateni.
2 . Yolun kaygan olması dolayısıyla tekerleklerin dönmesine rağmen taşıtın ilerleyememesi.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATLI Nedir?

Sanat gösterilmiş, ustaca yapılan, musanna.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

A K R S T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Artistik,

7 Harfli Kelimeler

İktisat, İstikra, Satirik, Sirtaki,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Artist, İstika, İtikat, Siktir, Sirkat, Statik, Taksir, Taksit, Taktir, Tastir, Trakit,

5 Harfli Kelimeler

Astik, İksir, Karst, Kasti, Rakit, Sakit, Satir, Siirt, Start, Taksi, Takti, Tarik, Tirat, Tirit, Tirsi,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akit, Aksi, Asit, Asri, Atik, İrat, İris, İtki, Kari, Kars, Kart, Kast, Kati, Kira, Kist, Raks, Rast, Rika, Risk, Saik, Sair, Saki, Sari, Sirk, Star, Stat, Takt, Tart, Titr, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kar, Kas, Kat, Kir, Kit, Sak, Sik, Sit, Ski, Tak, Tar, Tas, Tat, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, At, İs, İt, Ki, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.