ARMONİKA (TDK)


1 . Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik.
2 . Akordiyon.

Armonika kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi M , dördüncü harfi O , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi A . Başı A sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

AKORDİYON Nedir?


1 . Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika.
2 . Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma: "Her adım atışında koyu lacivert akordiyon eteği hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu."- M. Yesari.

ARMONİ Nedir?

İki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek bir biçimdeki uyumu, harmoni.

ARMONİK Nedir?


1 . Armonika: "Her adım atışında koyu lacivert akordeon eteği, hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu."- M. Yesari.
2 . sıfat, müzik Armoni ile ilgili olan.

BİRİ Nedir?

ya da.

ÇALGI Nedir?


1 . Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman.
2 . Çalgı çalma, müzik: "Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi."- P. Safa.
3 . Müzik topluluğu: "Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu."- E. E. Talu.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİK Nedir?


1 . Dar, küçük açıklık: "İğne deliği. Burun deliği."- .
2 . Dar, küçük çukur: "Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Küçük hayvan yuvası: "Fare deliği."- .
4 . sıfat Delinmiş olan: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver.
5 . argo Cezaevi.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

MIZIKA Nedir?


1 . Bando: "Bu rolü, kız kıyafetine soktuğumuz bir mızıka neferine vermiştik."- R. N. Güntekin.
2 . Armonika.

NOTA Nedir?


1 . Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret: "Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Muhtıra: "Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim."- Atatürk.

A A K M N O R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Armonika,

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Armonik, Minorka, Onarmak,

6 Harfli Kelimeler

Anorak, Armoni, Arnika, Karaim, Karina, Makina, Manika, Marina, Mikron, Morina, Okrama, Onamak, Onarma,

5 Harfli Kelimeler

Akman, Akran, Anmak, Arami, Aroma, İkram, İmkan, İnkar, Kaman, Kanma, Karma, Karni, Komar, Konma, Korna, Makro, Mania, Marka, Marki, Maron, Mikro, Nokra, Onama, Onmak, Orman, Rakam, Ramak, Roman,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akim, Akma, Akor, Aman, Amin, Amir, Amor, Anam, Anka, Anma, Arak, Arka, Arma, İkna, İkon, İman, İmar, İnak, İnam, Kaim, Kain, Kama, Kana, Kani, Kano, Kara, Kari, Karo, Kira, Koma, Komi, Koni, Kora, Krom, Kron, Main, Maki, Mana, Mani,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Ark, İka, İma, Kam, Kan, Kar, Kim, Kin, Kir, Kom, Kor, Mai, Mir, Mor, Nam, Nar, Nim, Nom, Oma, Ona, Ora, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, İm, İn, Ki, Mi, Ok, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.