ARMONİK (TDK)


1 . Armonika: "Her adım atışında koyu lacivert akordeon eteği, hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu."- M. Yesari.
2 . sıfat, müzik Armoni ile ilgili olan.

Armonik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi M , dördüncü harfi O , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı A sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADIM Nedir?


1 . Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri.
2 . Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 7
5 cm olan mesafe.
3 . Girişim, hamle.
4 . matematik Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol.
5 . spor Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.
6 . spor Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi.
7 . teknik İki diş arasındaki aralık: "Bir vida adımı."- .

AKORDEON Nedir?

Akordiyon.

ARMONİ Nedir?

İki veya daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek bir biçimdeki uyumu, harmoni.

ARMONİK Nedir?


1 . Armonika: "Her adım atışında koyu lacivert akordeon eteği, hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu."- M. Yesari.
2 . sıfat, müzik Armoni ile ilgili olan.

ARMONİKA Nedir?


1 . Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik.
2 . Akordiyon.

ATIŞ Nedir?


1 . Atma işi.
2 . Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HAKİKATEN Nedir?

Gerçekten: "Bu oda hakikaten biraz süslüceydi."- Ö. Seyfettin.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KAPAN Nedir?


1 . Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.
2 . mecaz Düzen, hile.

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

LACİVERT Nedir?


1 . Koyu mavi renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Bir lacivert pardösü almanın daha iyi olacağına karar verdi."- S. F. Abasıyanık.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A K M N O R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Armonik, Minorka,

6 Harfli Kelimeler

Armoni, Mikron, Morina,

5 Harfli Kelimeler

İkram, İmkan, İnkar, Karni, Komar, Konma, Korna, Makro, Marki, Maron, Mikro, Nokra, Onmak, Orman, Roman,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akor, Amin, Amir, Amor, İkna, İkon, İman, İmar, İnak, İnam, Kaim, Kain, Kani, Kano, Kari, Karo, Kira, Koma, Komi, Koni, Kora, Krom, Kron, Main, Maki, Mani, Mano, Mark, Marn, Mika, Mink, Mira, Moka, Norm, Okar, Onar, Onma, Orak, Oran,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Ari, Ark, İka, İma, Kam, Kan, Kar, Kim, Kin, Kir, Kom, Kor, Mai, Mir, Mor, Nam, Nar, Nim, Nom, Oma, Ona, Ora, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, İm, İn, Ki, Mi, Ok, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.