ANAFORCU (TDK)

Yolsuzlukla kazanç peşinde olan kimse: "Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmez komisyoncu, anaforcu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Anaforcu kelimesi baş harfi A son harfi U olan bir kelime. Başında A sonunda U olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi F , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi U . Başı A sonu U olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAFOR Nedir?


1 . Girdap.
2 . mecaz Karmakarışık, sinirli, güç durum: "Korkunç bir anaforun öfkesine kapılmış, sağa sola savrulup duruyorlar."- A. İlhan.
3 . argo Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey.

ANAFORCU Nedir?

Yolsuzlukla kazanç peşinde olan kimse: "Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmez komisyoncu, anaforcu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KAZANÇ Nedir?


1 . Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü: "Aylık kazanç."- .
2 . mecaz Yarar, çıkar, kâr: "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı."- S. F. Abasıyanık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOMİ Nedir?


1 . Otel, pansiyon vb. yerlerde çalışan hizmetli.
2 . Lokantalarda garson yardımcısı.

KOMİSYON Nedir?


1 . Alt kurul.
2 . ticaret Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde, simsariye.

KOMİSYONCU Nedir?


1 . Bir iş karşılığında yüzde alan kimse, simsar: "Tiftik komisyoncusu olduğumu bildirdim ve ahbap olduk, gitti."- A. Gündüz.
2 . Kabzımal.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PEŞİNDE Nedir?

çok istenilen şeyi belirten bir söz: "O şimdi koltuk peşinde."- .

YOLSUZ Nedir?


1 . Yolu olmayan: "Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız."- F. R. Atay.
2 . Yavaş giden (taşıt): "Bu gemi yolsuzdur."- .
3 . mecaz Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız: "Kaymakamın yolsuz icraatı, hususi hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi."- R. H. Karay.
4 . Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan: "Babam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı."- M. Ş. Esendal.

YOLSUZLUK Nedir?


1 . Yolsuz olma durumu: "Bir müdafaa cephesi tutacağız ama paşanın yolsuzluktan akla karayı seçtiğini kendi yazılarında okudum."- S. M. Alus.
2 . mecaz Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma: "Bir hafta içinde adamlarının on beşten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tuttu."- S. F. Abasıyanık.

A A C F N O R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Anaforcu,

6 Harfli Kelimeler

Anafor, Oranca,

5 Harfli Kelimeler

Fauna, Racon,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acun, Acur, Anca, Araf, Cana, Cura, Fora, Fuar, Nara, Onar, Onca, Onur, Oran, Orun, Raca, Uran,

3 Harfli Kelimeler

Ana, Ara, Can, Car, Fan, Far, Fon, Nar, Nur, Ona, Ora, Raf, Ruf, Run, Uca,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, Ar, Fa, Of, On, Ra, Uf, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.