ANAFORCULUK (TDK)

Anaforcu olma durumu: "Çoluk çocuk akşama kadar güneşin altında anaforculuğun cezasını çektiler."- A. Gündüz.

Anaforculuk kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi F , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi U , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKŞAM Nedir?


1 - Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri.
2 - Gece.
3 - Geceden önceki vakit, ikindi, gün sonu, tün, öğleden sonra.
4 - Havanın kararması, karanlık.

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ANAFOR Nedir?


1 . Girdap.
2 . mecaz Karmakarışık, sinirli, güç durum: "Korkunç bir anaforun öfkesine kapılmış, sağa sola savrulup duruyorlar."- A. İlhan.
3 . argo Yolsuzluk yapılarak elde edilen şey.

ANAFORCU Nedir?

Yolsuzlukla kazanç peşinde olan kimse: "Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmez komisyoncu, anaforcu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

CEZA Nedir?


1 . Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.
2 . hukuk Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım: "... kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz."- Anayasa.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

A A C F K L N O R U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Anaforculuk,

8 Harfli Kelimeler

Anaforcu, Anaforlu, Anaokulu,

7 Harfli Kelimeler

Flurcun, Onlarca, Onurluk,

6 Harfli Kelimeler

Alucra, Anafor, Anorak, Fukara, Kancur, Kofana, Konulu, Korucu, Olacak, Olanak, Olanca, Onurlu, Oranca, Oranla, Ufarak,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akran, Alkan, Ancak, Anlak, Falan, Fauna, Flora, Frank, Fular, Kafur, Kalan, Kalfa, Kanal, Kanca, Karun, Kofra, Koful, Kolan, Kolcu, Konur, Koral, Korna, Korun, Kulun, Kural, Kurca, Kurna, Kuron, Kurul, Lonca, Nacak, Nokra, Nurlu, Oluru, Onlar, Onluk, Racon, Rakun, Ukala,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acul, Acun, Acur, Afak, Afal, Akar, Akor, Akur, Alan, Alfa, Anal, Anca, Anka, Araf, Arak, Arka, Caka, Cana, Cura, Faal, Fakr, Fark, Faul, Flok, Flor, Folk, Fora, Frak, Fuar, Kafa, Kala, Kana, Kano, Kara, Karo, Klan, Klon, Klor, Koca,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Ana, Ara, Ark, Can, Car, Cuk, Fak, Fal, Fan, Far, Flu, Fok, Fol, Fon, Ful, Kal, Kan, Kar, Kof, Kol, Kor, Kul, Kur, Laf, Lak, Lan, Lok, Lor, Nal, Nar, Nur, Ona, Ora, Raf, Rol, Ruf, Run,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, An, Ar, Fa, La, Of, Ok, Ol, On, Ra, Uf, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.