ALİNAZİK (TDK)

Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek.

Alinazik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi Z , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

KIYMA Nedir?


1 . Kıymak işi.
2 . Çekilmiş et.
3 . halk ağzında Küçük kuşbaşı etlerden kavrularak yapılmış kışlık kavurma.

PATLICAN Nedir?


1 . Patlıcangillerden, kalın saplı, uzunca yapraklı otsu bitki (Solanum melongena).
2 . Bu bitkinin sebze olarak kullanılan, mor renkli, uzunca veya toparlak ürünü.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

SARIM Nedir?


1 . Sarma işi.
2 . Bir şeyi bir kez saracak miktar.
3 . fizik Elektromıknatıslarda makara biçiminde sarılan iletken telin her bir halkası.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YEME Nedir?


1 . Yemek işi: "Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yiyecek: "Bu ay yeme masrafımız çok oldu."- .

YEMEK Nedir?


1 . Yemek yeme, karın doyurma işi: "Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni."- N. Cumalı.
2 . Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.
3 . Günün belli saatlerinde yenilen besin: "Yemek ya kahvaltıda ya da yemekte yenir. Arada bir şey yenmez."- H. Taner.
4 . Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama: "Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu."- F. R. Atay.

YOĞURT Nedir?

Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı bir süt ürünü: "Köylüler gelirdi bakraçlarıyla pazara yoğurt satmaya."- S. F. Abasıyanık.

A A K L N Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alinazik,

6 Harfli Kelimeler

Analiz,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Alkan, Anlak, Anzak, İlkin, İnzal, İznik, Kalan, Kanal, Kazan, Kiliz, Kinli, Lakin, Nakil, Nakli, Nazal, Nazik, Nazil, Zanka,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akli, Alan, Alaz, Anal, Anka, Azil, İkaz, İkiz, İkna, İlan, İlik, İnak, İnal, İnik, İzan, İzin, Kail, Kain, Kala, Kana, Kani, Kaza, Klan, Laik, Lain, Laka, Laza, Lika, Link, Nail, Nazi, Niza, Zail, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ali, Ana, Ani, Aza, İka, İki, İla, İlk, İni, Kal, Kan, Kaz, Kil, Kin, Lak, Lan, Laz, Nal, Naz, Zan, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Az, İl, İn, İz, Ki, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.