ALİTERASYON (TDK)

Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması.

Aliterasyon kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi O , onbirinci harfi N . Başı A sonu N olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

HECE Nedir?

Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem: "Okumak sözünde üç hece vardır."- .

NESİ Nedir?


1 . Akrabası mı, yakını mı?: "Ali, Ahmet'in nesidir?"- .
2 . Hangi yönü, hangi tarafı?: "Bunun nesi iyi?"- H. Taner.

NESİR Nedir?

Düzyazı.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

TEKRAR Nedir?


1 . Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması: "Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur."- A. Haşim.
2 . Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme.
3 . zarf Bir daha, yine, yeniden, gene: "Kimi yaralandı geldi, tekrar gitti, kimi şehit oldu."- M. Ş. Esendal.

TEKRARLANMA Nedir?

Tekrarlanmak işi: "... kitap sonlarında eklediği felsefi düşüncelerin, eserin zaten yansıttığı bir ana düşüncenin çeşitli şekillerde tekrarlanmasından başka bir şey olmadığını söylerdim."- A. Ş. Hisar.

UYUM Nedir?


1 . Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk: "Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı."- N. Araz.
2 . Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.
3 . biyoloji Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
4 . dil bilimi Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni.

ÜNSÜZ Nedir?


1 . Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz.
2 . isim, dil bilgisi Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A E L N O R S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aliterasyon, Rasyonalite,

8 Harfli Kelimeler

Aryanist, İstralya, Oryantal, Rasyonel, Tolerans,

7 Harfli Kelimeler

Analist, Aneroit, Aterina, Etyaran, İtalyan, Laterna, Lotarya, Rantiye, Realist, Resital, Riyaset, Santiar, Santral, Selatin, Senaryo, Seylani, Sinyora, Sirayet, Stearin, Sterlin, Trilyon,

6 Harfli Kelimeler

Alaten, Alesta, Alyans, Ariyet, Arslan, Asalet, Aseton, Asliye, Asorti, Atonal, Entari, Erosal, Esatir, Etalon, Etanol, İlarya, İnayet, Lostra, Oranla, Otarsi, Rasyon, Reosta, Retina, Riayet, Risale, Riyala, Saatli, Sanayi, Saniye, Santra, Senato, Serian, Seyran, Sinara, Sinyal, Sinyor, Soneri, Steril, Sterol, Taneli,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Altes, Alyan, Alyon, Antre, Arena, Ariya, Arsin, Aslan, Aslen, Astar, Atari, Atlas, Ayran, Aysar, Enayi, Ensar, Eroin, İrsal, İrsen, İsale, İsnat, İster, İsyan, Lanet, Lanse, Lasta, Latin, Lento, Linet, Liret, Lisan, Liste, Litre, Liyan, Lorta, Nasir, Nesil, Nesir, Nitel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alan, Alay, Alet, Alto, Anal, Anot, Aort, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asil, Asit, Asla, Asli, Asri, Asya, Atel, Atol, Ayal, Ayan, Ayar, Ayet, Ayin, Ayla, Ayna, Ayni, Ayol, Elan, Elit, Elti, Enir, Enli, Erat, Eril, Erin, Eros, Esin, Esir,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Ali, Alo, Alt, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Art, Asa, Asi, Ast, Ata, Ate, Ati, Aya, Ayn, Ela, Eti, İla, İle, İrs, İsa, İta, İye, Lan, Ley, Lir, Lor, Lot, Nal, Nar, Nas, Net, Ney, Not, Ole, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, At, Ay, El, En, Er, Es, Et, Ey, İl, İn, İs, İt, La, Le, Ne, Ol, On, Ot, Oy, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.