AKSİSEDA (TDK)

Yankı: "Şimdi derin bir aksiseda gibi uzayan bir ses odaya yayılıyor"- N. Hikmet.

Aksiseda kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi D , sekizinci harfi A . Başı A sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKSİSEDA Nedir?

Yankı: "Şimdi derin bir aksiseda gibi uzayan bir ses odaya yayılıyor"- N. Hikmet.

DERİN Nedir?


1 . Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan: "Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Yüzeyden içeri inen.
3 . Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan: "Derin bir bilgin."- .
4 . Yoğun: "Bu büyük köşkü derin bir sessizlik kapladı."- M. Ş. Esendal.
5 . Uzun süren: "Bir iki derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi."- P. Safa.
6 . mecaz Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan: "Üzerindeki tesirleri ölçmek için derin tetkikler yapmak lazımdır."- F. R. Atay.
7 . mecaz İçten gelen: "Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez."- R. H. Karay.
8 . mecaz Uyanılması güç, ağır (uyku).
9 . isim, mecaz Dip: "Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde."- Y. K. Beyatlı.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HİKMET Nedir?


1 - Bilgelik.
2 - Felsefe.
3 - Neden, gizli neden.
4 - Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı.
5 - Özlü söz, °vecize.
6 - Fizik.

UZAY Nedir?


1 . Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân.
2 . Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

YANKI Nedir?


1 . Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, aksiseda, inikâs, akis, eko: "Ben kimsesiz seyyahı meçhuller caddesinin / Ben yankısından kaçan çocuk kendi sesinin."- N. F. Kısakürek.
2 . mecaz Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce, dedikodu gibi tepki, akis: "Bu çığlıklar, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa geniş yankılarla bütün yurdu kaplıyordu."- Y. Z. Ortaç.

YAYILI Nedir?

Yayılmış, serilmiş: "Kaymakamlık odasında bile seccadesi yayılı dururdu."- M. Ş. Esendal.

A A D E K S S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aksiseda,

6 Harfli Kelimeler

Kaside,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Aside, Dikse, Esasi, Kaide, Kasis, Sadak, Sadik, Saika, Seksi,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Akis, Akse, Aksi, Ases, Disk, Edik, Eksi, Esas, Esik, Eski, İade, İdea, Kasa, Kase, Kedi, Sada, Sade, Saik, Saka, Sake, Saki, Seda, Seki, Seks,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Aks, Asa, Asi, Ask, Dek, Dik, Eda, Edi, İde, İka, İsa, Kas, Kes, Sak, Sek, Ses, Sik, Sis, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, As, De, Ek, Es, İs, Ke, Ki, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.