AKSİNE (TDK)

Tersine: "Dikkatle dinlemiyordu bu haberleri. Aksine gittikçe artan bir güvensizlik duyuyordu söylenen sözlere."- N. Cumalı.

Aksine kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi E . Başı A sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKSİNE Nedir?

Tersine: "Dikkatle dinlemiyordu bu haberleri. Aksine gittikçe artan bir güvensizlik duyuyordu söylenen sözlere."- N. Cumalı.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

GİTTİKÇE Nedir?

Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek: "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu."- R. N. Güntekin.

GÜVENSİZLİK Nedir?

Güvensiz olma durumu, itimatsızlık.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

TERSİNE Nedir?

Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine: "Tersine ... Hasan araya girer de olmaz diye korkuyorum."- H. E. Adıvar.

A E K N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Nekais,

5 Harfli Kelimeler

Eksin, İskan, Kesin, Sakin, Sanki, Sinek,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akne, Akse, Aksi, Ekin, Eksi, Enik, Esik, Esin, Eski, Esna, İane, İken, İkna, İnak, İnek, Kain, Kani, Kase, Nesi, Nisa, Saik, Sake, Saki, Seki, Sena, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ani, Asi, Ask, İka, İsa, Kan, Kas, Kes, Kin, Nas, Sak, San, Sek, Sen, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, Ek, En, Es, İn, İs, Ke, Ki, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.